Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Sesja sprawozdawcza ICHB PAN odbędzie się w dniach 28-30 czerwca br. Ponieważ w ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie sesji, w tym roku obejmować będzie ona wyjątkowo dwa lata: 2019 i 2020. W części inaugurującej (poniedziałek, 28 czerwca, godz. 9:00) Dyrektor omówi działalność Instytutu w latach 2019-2020. Następnie rozpoczną się sprawozdania poszczególnych zakładów, przy czym przestawiamy się wówczas na język angielski, aby coraz liczniejsze grono naszych pracowników i doktorantów spoza Polski mogło także w pełni uczestniczyć w sesji.
Program 

 Sesja sprawozdawcza ICHB PAN

15 czerwca 2021