Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19
portal-ibch

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest jedną z czołowych polskich jednostek naukowych. Jego wyjątkowość w skali Europy, a nawet świata stanowi działalność na styku trzech nauk: chemii, biologii i informatyki. Prowadzone są tu interdyscyplinarne badania obejmujące takie dziedziny, jak chemia bioorganiczna, biochemia, biologia molekularna, biologia systemowa, biologia syntetyczna i bioinformatyka, a w szczególności badania nad syntezą, strukturą i funkcją kwasów nukleinowych i białek oraz ich komponentów, a także nad ich wzajemnym oddziaływaniami w warunkach modelowych i komórkowych.Zalążek Instytutu stanowił powstały w 1969 roku Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych Instytutu Chemii Organicznej PAN, przekształcony w roku 1980 w samodzielny Zakład Chemii Bioorganicznej PAN, a następnie w 1988 w Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Instytut zatrudnia obecnie ponad 700 pracowników, z czego ok. połowa pracuje w afiliowanym przy ICHB PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Prace badawcze w części biologiczno-chemicznej realizuje ok. 120 naukowców, wśród nich 22 profesorów tytularnych i 32 doktorów habilitowanych, wspieranych przez ok. 90 pracowników inżynieryjno-technicznych. Ponadto w ICHB PAN wykonuje swoje prace ok. 80 doktorantów – w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN i Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.  Rada Naukowa ICHB PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne. W obrębie ICHB PAN działają 32 zakłady naukowe, a wspomaga je 12 pracowni specjalistycznych, oferujących wysokiej klasy zaplecze aparaturowe. Istotnym elementem w strukturze Instytutu jest także Ośrodek Nauki PAN, Ośrodek Wydawnictw Naukowych oraz Biblioteka. Ponadto, wspólnie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut utworzył unikatowe w skali kraju Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki

O Instytucie

ICHB PAN jest wiodącym ośrodkiem naukowym, od wielu lat specjalizującym się w badaniach RNA, w tym w badaniach wirusów zawierających RNA jako swój materiał genetyczny. Do takich wirusów należy również koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.Natychmiast po pierwszych zakażeniach tym wirusem w Polsce naukowcy z Instytutu przystąpili do prac nad testami wykrywającymi obecność SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu oraz doskonałemu zapleczu aparaturowemu uruchomili błyskawicznie „Wirusową Grupę Wsparcia" wykonującą testy na SARS-CoV-2, pracującą w trybie 24/7. Grupą kieruje dr Luiza Handschuch, a spiritus movens całej działalności ICHB PAN w walce z COVID-19 jest prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Dyrektor ICHB PAN. 

więcej

ICHB PAN w walce z koronawirusem

Napis na sliderze

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst.

Aktualności

Co więcej, naukowcy z Instytutu opracowali produkcję własnego testu w kooperacji z polskimi przedsiębiorstwami. Jego jakość jest równie dobra jak testów komercyjnych, a jest on znacznie tańszy i dostępny w ilościach rzędu setek tysięcy. Projekt ten finansowany był początkowo wyłącznie ze środków własnych Instytutu, jednak ambitne cele produkcji testów na ogromną skalę wymagały wsparcia finansowego. Pierwszą dotację (100 tys. zł) przekazał Wielkopolski Urząd Marszałkowski, wkrótce po upublicznieniu inicjatywy Instytutu zaczęły zgłaszać się firmy i osoby prywatne pragnące wspomóc „Wirusową Grupę Wsparcia".9 kwietnia Jarosław Gowin przyznał Instytutowi dofinansowanie w wysokości blisko 15 mln zł, dzięki czemu zaraz po Świętach Wielkanocnych rozpoczęła się produkcja 150 tys. zestawów do testów na zamówienie rządowe. Produkcja ta będzie następnie kontynuowana dla jednostek wykonujących testy. Cena zestawu opracowanego w ICHB PAN wynosi ok. 1/8 ceny testów importowanych! Była to ostatnia decyzja Jarosława Gowina jako Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W maju i czerwcu 2020 r. Prezydent RP nadał prof. Markowi Figlerowiczowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, prof. Marcinowi K. Chmielewskiemu, prof. Maciejowi Figlowi, prof. Agnieszce Fiszer, dr Luizie Handschuh i prof. Katarzynie Rolle – Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, a 50 pozostałym członkom WGW – Krzyże Zasługi. O znaczeniu i potencjale ICHB PAN w badaniach SARS-CoV-2 dobitnie świadczy fakt, że Instytut, wraz z afiliowanym przy ICHB PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, został wybrany na węzeł krajowy europejskiej inicjatywy „Covid-19 Portal" koordynowanej przez European Bioinformatics Institute działający w ramach European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Materiały informacyjne:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naszym teście: https://www.youtube.com/watch?v=ecBjjxjNN5o

Filmy z serii "Nauka na gorąco", PIONIER TV:

Wybrane informacje prasowe (więcej linków do doniesień medialnych):

Śledź bieżące informacje ICHB PAN na Facebooku

15 czerwca 2021
Sesja sprawozdawcza ICHB PAN odbędzie się w dniach 28-30 czerwca br. Ponieważ w ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie sesji, w
08 czerwca 2021
W poniedziałek w poznańskiej siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta RP. Wśród Wielkopolan
27 maja 2021
Informujemy, że Rada Naukowa ICHB PAN w dniu 26 maja br. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w

A K T U A L N O Ś C I

... soon

wizytówka