Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Dyrektor Instytutu

 

dyrektor@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19,
61 852 85 03 w.1106

 

dr hab. Michał SobkowskiZastępca Dyrektora
ds. Naukowych

 

 

  dyrektor.naukowy@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 85 03 w.1182

 

mgr Małgorzata
Radwańska-Borucka


Zastępca Dyrektora  
ds. Ogólnoadministracyjnych

 

 

borucka@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 81 57,
61 852 85 03 w.1104

mgr Julia Brzoska-KarwatZastępca Dyrektora
ds. Koordynacji Badań


 

jkarwat@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w.1277

mgr Adam KubasińskiZastępca Dyrektora
ds. Finansowych


 

  adamk@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 94 10,
  61 852 85 03 w.1239