Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

ECBIG

Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (ECBiG) powstało w 2010 r. jako efekt długotrwałej współpracy ICHB PAN z Politechniką Poznańską. W jego skład wchodzi kilkanaście laboratoriów specjalistycznych zlokalizowanych w ICHB PAN i na PP. Już w 2013 r. EBCiG znalazło się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, wśród 53 projektów uznanych za strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Szczególnym sukcesem było pozyskanie finansowania dla projektu Genomiczna Mapa Polski (POIR.04.02.00-30-A004/16 – wkład Funduszy Europejskich w wysokości 68 mln zł) w ramach ECBiG.