Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU

 

 • Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
  dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2019 roku.

  Termin składania ofert do 4 października 2019 r.  (pdf) (doc)
  Konkurs rozstrzygnięty. Prezes PAN powierzył funkcję Dyrektora ICHB PAN prof. dr. hab. Markowi Figlerowiczowi.
   

 

KONKURSY NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
 

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 24/2020/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii RNA.
  Termin składania ofert do 20 grudnia 2020 r (pdf)
  Konkurs nr 24/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Joanna Szpotkowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 23/2020/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 31 grudnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 23/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Ilamathi Thiru.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 22/2020/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zespole Mikrobiologii Strukturalnej.
  Termin składania ofert do 30 listopada 2020 r. PL(pdf) EN(pdf)
  Konkurs nr 22/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Piotr Henryk Małecki.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 21/2020/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zakładzie Niekodujących RNA.
  Termin składania ofert do 10 listopada 2020 r. PL(pdf) EN(pdf)
  Konkurs nr 21/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Marcin Koliński.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 20/2020/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert do 29 października 2020 r (pdf)
  Konkurs nr 20/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Ireneusz Stolarek.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 19/2020/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych. Termin składania ofert do 29 października 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 19/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał  dr Tomasz Czapik.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 18/2020/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 19 października 2020 r. (pdf)
   Konkurs nr 18/2020/SN nierozstrzygnięty. 
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 17/2020/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 17 października 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 17/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Urszula Kozłowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 16/2020/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zakładzie Metabolizmu RNA.
  Termin składania ofert do 9 października 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 16/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Damian Janecki.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 15/2020/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Komponentów Kwasów Nukleinowych.
  Termin składania ofert do 28 września 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 15/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Justyna Gołębiewska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 14/2020/SN - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin.
  Termin składania ofert do 10 września 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 14/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Gopal Singh.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2020 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Biologii Integratywnej.
  Termin składania ofert do 13 sierpnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 13/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Agnieszka Chabowska Kita.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2020 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Biologii Integratywnej. 
  Termin składania ofert do 13 sierpnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 12/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Daria Sobańska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2020 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Biologii Integratywnej.
  Termin składania ofert do 13 sierpnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 11/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał Jarosław Lewandowski.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2020/SN - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 17 sierpnia 2020r. (pdf)
  Konkurs nr 10/2020/SN nierozstrzygnięty. 
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2020/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Biosyntezy Białka.
  Termin składania ofert do 24 maja 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 9/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Ewa Woźniak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2020/SN - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 26 maja 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 8/2020/SN nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2020/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych.
  Termin składania ofert do 26 marca 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 7/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Marta Rachwalak
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2020/SN - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 26 marca 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 6/2020/SN nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2020 - na stanowisko adiunkta w Pracowni Bioinformatyki.
  Termin składania ofert do 23 marca 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 5/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Natalia Szóstak. 
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2020 - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Proteomiki Biomedycznej.
  Termin składania ofert do 23 lutego 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 4/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Maciej Łałowski.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2020 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Krystalografii Centrum Badań Biokrystalograficznych.
  Termin składania ofert do 2 marca 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 3/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Paweł Drożdżal.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2020 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych.
  Termin składania ofert do 9 lutego 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 2/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Agnieszka Ruszkowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2020 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Metabolizmu RNA.
  Termin składania ofert do 7 lutego 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 1/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Piotr Zawierucha.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 30/2019 - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. 
  Termin składania ofert do 13 stycznia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 30/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Dorota Jakubczyk.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 29/2019 - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 28 lutego 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 29/2019/SN nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 28/2019 - na stanowisko asystenta w Zakładzie Genomiki Strukturalnej RNA.
  Termin składania ofert do 05 stycznia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 28/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Julita Piasecka. 
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 27/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej.
  Termin składania ofert do 18 grudnia 2019 r (pdf)
  Konkurs nr 27/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Małgorzata Oczko-Wojciechowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 26/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej.
  Termin składania ofert do 03 grudnia 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 26/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Grzegorz Figura.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 25/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 04 listopada 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 25/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Bart Krist
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 24/2019 - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 25 listopada 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 24/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 23/2019 - na stanowisko asystenta w Zespole Transkryptomiki Funkcjonalnej.
  Termin składania ofert do 20 października 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 23/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Piotr Machtel
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 22/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 30 września 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 22 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia dostał dr Michał Jakubczyk.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 21/2019 - na stanowisko asystent/adiunkt w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 2 września 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 21/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Natalia Kołosowska

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 20/2019 - na stanowisko  asystenta lub adiunkta  w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej
  Termin składania ofert do 28 sierpnia 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 20/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 19/2019 - na stanowisko specjalisty lub asystenta lub adiunkta (opcjonalnie kierownika pracowni)  w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 31 sierpnia 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 19/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Magdalena Otrocka
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 18/2019 - na stanowisko kierownika pracowni ICHB PAN w obszarze Bioinformatyki i Chemii Obliczeniowej.
  Termin składania ofert do 31 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 18/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 17/2019 - na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych.
  Termin składania ofert do 18 sierpnia 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 17/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Marta Soszyńska-Jóźwiak
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 16/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 25 lipca 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 16/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Dorota Kwiatek
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 15/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 19 lipca 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 15/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 14/2019 - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej.
  Termin składania ofert do 19 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 14/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 14 czerwca 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 13/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Angamuthu Venkatachalam.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2019 - na stanowisko specjalisty lub adiunkta (opcjonalnie kierownika pracowni)  w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 14 czerwca 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 12/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2019 - na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Biopolimerów. Termin składania ofert do 28 maja 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 11/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Pani dr Agnieszka Witkowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2019 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 31 maja 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 10/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2019 - na stanowisko kierownika zakładu ICHB PAN w obszarze Biomedycyny Molekularnej. Termin składania ofert do 31 maja 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 9/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację na kierownika zakładu uzyskali: dr Agnieszka Fiszer, dr Takashi Miki i dr Monika Piwecka
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2019 - na stanowisko kierownika zakładu ICHB PAN w obszarze Związków Aktywnych Biologicznie. Termin składania ofert do 31 maja 2019 r. (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2019 - na stanowisko kierownika zakładu ICHB PAN w obszarze Chemii Biomateriałów. Termin składania ofert do 31 maja 2019 r. (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2019 - na stanowisko asystenta/adiunkta typu post-doc w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert do 15 maja 2019 r.(pdf)

          Konkurs nr 6/2019 na asystenta/adiunkta został nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2019 - na stanowisko adiunkta typu post-doc w Zakładzie Inżynierii Genomowej. Termin składania ofert do 12 marca 2019 r. (pdf)

          Konkurs nr 5/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał Pan dr Paweł Śledziński.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs nr 4/2019 - na stanowisko asystenta/adiunkta lub biologa w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert: 08.03.2019 r.(pdf)

          Konkurs nr 4/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Pani Karolina Hoffa.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs nr 3/2019 - na stanowisko profesora ICHB PAN w Zakładzie Struktury i Funkcji Retrotranspozonów. Termin składania ofert: 07.04.2019 r. (pdf)

         Konkurs nr 3/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2019 - na stanowisko adiunkta typu post-doc w Zakładzie Krystalografii, Centrum Badań Biokrystalograficznych. Termin składania ofert do 28 lutego 2019 r.(pdf)

          Konkurs nr 2/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Miłosz Ruszkowski

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2019 - na stanowisko asystenta typu post-doc w Zakładzie Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych. Termin składania ofert do 9 lutego 2019 r.(pdf)

          Konkurs nr 1/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Weronika Kotkowiak

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 25/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta typu post doc w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert do 18 stycznia 2019 r. (pdf)

          Konkurs nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 24/2018 - na stanowisko kierownika zakładu w obszarze chemii kwasów nukleinowych. Termin składania ofert: 10.12.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 24/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację na kierownika zakładu uzyskał dr hab. Michał Sobkowski
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 23/2018 - na stanowisko asystenta typu post-doc w Zakładzie  Biochemii RNA. Termin składania ofert: 27.11.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 23/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Paulina Żydowicz-Machtel.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 22/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie  Biochemii RNA, w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS. Termin składania ofert: 31.10.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 22/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Damian Janecki.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 21/2018 - na stanowisko adiunkta (0,7 etatu - biologia strukturalna, chemia, krystalografia) w Zakładzie Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych. Termin składania ofert: 22.10.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 21/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Krzysztof Brzeziński.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 20/2018 - na stanowisko adiunkta (0,3 etatu - informatyka, biologia strukturalna) w Zakładzie Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych. Termin składania ofert: 22.10.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 20/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr inż. Dariusz Brzeziński.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 19/2018 - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej, w ramach projektu MAESTRO NCN. Termin składania ofert: 31.10.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 19/2018 nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 18/2018 - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Krystalografii, Centrum Badań Biokrystalograficznych, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki SYMFONIA 4 . Termin składania ofert: 08.09.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 18/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr inż. Marta Grzechowiak.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 17/2018 - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej, w ramach projektu MAESTRO NCN. Termin składania ofert: 31.08.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 17/2018 nierozstrzygnięty.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 16/2018 - na stanowisko typu Post-Doc (asystent lub adiunkt) w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej, w ramach projektu E-Rare 3 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Termin składania ofert: 27.08.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 16/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Łukasz Przybył.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 15/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej. Termin składania ofert: 15.08.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 15/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia po nadaniu jej stopnia doktora uzyskała mgr Magdalena Surdyka.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 14/2018 - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bioinformatyki. Termin składania ofert: 01.08.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 14/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Natalia Szóstak.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2018 - na stanowisko typu Post-Doc (asystent lub adiunkt) w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 30.07.2018 r. (pdf)
  Konkurs nr 13/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr inż. Wanda Biała.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie  Biochemii RNA. Termin składania ofert: 29.06.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 12/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Ejazul Haque.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej. Termin składania ofert: 24.06.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 11/2018 nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert: 30.06.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 10/2018 nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2018 - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biomolekularnego NMR. Termin składania ofert: 26.04.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 9/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Dorota Gudanis.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2018 - na stanowisko asystenta w Zakładzie  Genomiki Strukturalnej RNA. Termin składania ofert: 22.04.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 8/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Paula Michalak.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2018 - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert: 30.03.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 7/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Martyna Urbanek-Trzeciak.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2018 - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bioinformatyki. Termin składania ofert: 28.03.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 6/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Maciej Antczak.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 05/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert: 20.04.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 5/2018 nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2018 - na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych. Termin składania ofert: 15.03.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 4/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Paweł Zmora.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 03/2018 - na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomedycyny Molekularnej. Termin składania ofert: 12.03.2018  r. (pdf)

         Konkurs nr 3/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Emilia Kozłowska.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 02/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert: 15.02.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 2/2018 nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłaszakonkurs nr 01/2018 - na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Biochemii RNA. Termin składania ofert: 16.02.2018 r. (pdf)

         Konkurs nr 1/2018 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Małgorzata Baranek.

 

KONKURSY NA STANOWISKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE W ZAKŁADACH I PRACOWNIACH
 

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2020/T - na stanowisko starszego specjalisty  do Pracowni Bioinformatyki. Termin składania ofert do 25 listopada 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 7/2020/T  rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Dorota Magner.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2020/T - na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty  do Zespołu Mikrobiologii Strukturalnej. Termin składania ofert do 18 października 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 6/2020/T rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Marlena Komorowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2020/T - na stanowisko asystenta technicznego  do Zakładu Niekodujących RNA. Termin składania ofert do 30 października 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 5/2020/T rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr Adrian Sobusiak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2020/T - na stanowisko specjalisty/ starszego specjalisty do Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych. Termin składania ofert do 18 września 2020 r.  (pdf)
  Konkurs nr 4/2020/T rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Bogna Rehlis
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2020/ST - na stanowisko biologa w Zakładzie Inżynierii Genomowej.
  Termin składania ofert do 25 maja 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 3/2020/ST rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Anna Misiukiewicz.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2020/T - na pracownika technicznego do Zakładu Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 24 lutego 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 2/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskała dr Dorota Kwiatek.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2020 - na stanowisko techniczne w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej.
  Termin składania ofert do 13 luty 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 1/2020 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Anna Samelak - Czajka.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2019 - na stanowisko specjalisty biologa (lab managera) w Zakładzie Biologii Integratywnej. 
  Termin składania ofert do 13 grudnia 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 13/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację mgr Katarzyna Solka.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2019 - na stanowisko specjalisty biologa (lab managera) w Zakładzie Niekodujących RNA.
  Termin składania ofert do 7 listopada 2019 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2019 - na stanowisko pracownika technicznego 
  w Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii (UAM).
  Termin składania ofert do 22 listopada 2019 r. (pdf
   
 •  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2019 - na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty - w Zakładzie Metabolizmu RNA.
  Termin składania ofert do 14 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 10/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Martyna Kordyś.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2019 - na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 31 lipca 2019 r.(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2019 - na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 31 lipca 2019 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2019 - na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty - bioinformatyka/analityka danych w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 31 lipca 2019 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2019 - na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty - biologa/biotechnologa w Pracowni Analiz Wysokoprzepustowych.
  Termin składania ofert do 31 lipca 2019 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2019 - na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert do 28 maja 2019 r. (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2019 - na stanowisko pracownika technicznego w Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii (UAM). Termin składania ofert do 30 czerwca 2019 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2019 - na stanowisko specjalisty lub starszego specjalisty w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 31 maja 2019 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2019 - na stanowisko pracownika technicznego dla dwóch zakładów i dwóch pracowni afiliowanych przy ICHB PAN. Termin składania ofert do 19 kwietnia 2019 r. (pdf)
   

          Konkurs nr 2/2019 na pracownika technicznego został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Pani mgr Sylwia Bugaj.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2019 - na stanowisko pracownika technicznego w Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii (UAM). Termin składania ofert do 28 lutego 2019 r. (pdf)

  Konkurs nr 1/2019 na pracownika technicznego rozstrzygnięty częściowo. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Pani mgr Ewa Karpińska.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Inżynierii Genomowej, w ramach projektu NCN SONATA BIS. Termin składania ofert: 28.10.2018 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Proteomiki Biomedycznej i Pracowni Spektometrii Mas (pdf).
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na 2 stanowiska starszego specjalisty w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków, w ramach projektu HOMING FNP. Termin składania ofert: 25.08.2018 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert: 06.06.2018 r. (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego (Lab Managera), odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie Zakładu Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert: 31.05.2018 r.(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego, odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie Pracowni Modelowych Organizmów Zwierzęcych. Termin składania ofert: 15.04.2018 r.  (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie laboratoriów w Zakładzie Biologii Integratywnej. Termin składania ofert: 15.04.2018 r (pdf)

 

KONKURSY NA DOKTORANTÓW ICHB PAN
W POZNAŃSKIEJ SZKOLE DOKTORSKIEJ INSTYTUTÓW PAN 

 

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 25/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 04 grudnia 2020. (pdf)
  Konkurs nr 25/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Katarzyna Woźniak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 24/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 26 listopada 2020. (pdf)
  Konkurs nr 24/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskał mgr Amadeusz Woś.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 21/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 30 września 2020. (pdf)

  Konkurs nr 21/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskał mgr Raneet Sen.
   

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 18/2020/ICHB/PSD - na doktoranta w Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 10 września 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 18/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Ha Linh Tran.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 17/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 8 września 2020. (pdf)
  Konkurs nr 17/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskał mgr Serhii Kozin.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 14/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 14 sierpnia 2020. (pdf)
  Konkurs nr 14/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Marianna Katarzyna Pewińska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 4 sierpnia 2020. (pdf)
  Konkurs nr 13/2020/ICHB/PSD nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 5 sierpnia 2020. (pdf)
  Konkurs nr 12/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgrJakub Kubiś.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 23 lipca 2020. (pdf)
  Konkurs nr 10/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Martina Prochota.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 22 lipca 2020. (pdf)
  Konkurs nr 9/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Anastasiia Zaremba.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 22 lipca 2020. (pdf)
  Konkurs nr 8/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Annasha Dutta.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 9 lipca 2020. (pdf)
  Konkurs nr 7/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskał mgr Tomasz Modrzyński.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 3 lipca 2020. (pdf)
  Konkurs nr 5/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Maria Tomaszewska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 14 czerwca 2020. (pdf)
  Konkurs nr 4/2020/ICHB/PSD nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.Termin składania ofert do 29 maja 2020. (pdf)
  Konkurs nr 3/2020/ICHB/PSD nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2020/ICHB/PSD - na doktoranta w Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.    Termin składania ofert do 4 marca 2020 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2020/ICHB/PSD na doktoranta Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 7 lutego 2020. (pdf)
  Konkurs nr 1/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Sangamithra Nithyanandam.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2019/IBCH/PSD na doktoranta Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 9 stycznia 2020 (pdf).
  Konkurs nr 9/2019/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Alicja Rzepczak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2019/IBCH/PSD na doktoranta Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 13 grudnia 2019 (pdf).
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2019/IBCH/PSD na doktoranta Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 06 grudnia 2019. (pdf)
  Konkurs nr 6/2019/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskał mgr Rafał Nowak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2019/IBCH/PSD na doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 10 stycznia 2020. (pdf)
  Konkurs nr 4/2019/ICHB/PSD nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2019/IBCH/PSD na doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. 
  Termin składania ofert do 04 listopada 2019. (pdf)
  Konkurs nr 3/2019/ICHB/PSD nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2019/IBCH/PSD na kandydatów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
  Termin składania ofert do 31 października 2019. (pdf)
  Konkurs nr 2/2019/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Marta Pietras oraz mgr Ayca Olcay. 
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 23/2019 - na stanowisko doktoranta w Pracowni Analiz Struktur Subkomórkowych.
  Termin składania ofert do 23 września 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 23/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr Paweł Pawelczak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 22/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej.
  Termin składania ofert do 12 września 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 22/2019 nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 21/2019 - na stanowisko doktoranta.
  Termin składania ofert do 30 września 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 21/2019 unieważniony i ogłoszony ponownie jako konkurs na doktoranta PSD IPAN pod numerem 2/2019/IBCH/PSD.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 20/2019 - na stanowisko magistranta - stypendysty w Zakładzie Inżynierii Genomowej.
  Termin składania ofert do 20 września 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 20/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr Mateusz Durbacz.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 19/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 30 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 19/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Pani mgr Żaneta Kalinowska.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 18/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 2 września 2019 r.(pdf)

  Konkurs nr 18/2019 rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Joanna Delimata.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 17/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin
  Termin składania ofert do 16 sierpnia 2019 r.(pdf)

  Konkurs nr 17/2019 na doktoranta został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr Tomasz Jamrużka.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 16/2019 - na stanowisko doktoranta w Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych.
  Termin składania ofert do 04 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Anna Wasilewska
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 15/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Krystalografii CBB.
  Termin składania ofert do 12 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr Wojciech Witek
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 14/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej. 
  Termin składania ofert do 05 sierpnia 2019 r.(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin.
  Termin składania ofert do 08 sierpnia 2019 r.(pdf)
  Konkurs nr 13/2019 na doktoranta został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Roksana Jura.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Krystalografii.
  Termin składania ofert do 18 sierpnia 2019 r.(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Neuroonkologii Molekularnej .
  Termin składania ofert do 15 lipca 2019 r.(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2019 - na stanowisko doktoranta w Pracowni Spektrometrii Mas.
  Termin składania ofert do 12 sierpnia 2019 r. (pdf)
  Konkurs nr 10/2019 na doktoranta został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Urszula Strybel.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 14 czerwca 2019 r.(pdf)

          Konkurs nr 09/2019 na doktoranta został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał Pan Masroor Khan.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2019 - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 14 czerwca 2019 r. (pdf)

          Konkurs nr 08/2019 na doktoranta został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Pani mgr Anna Wychowaniec.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs nr 7/2019 w ramach projektu E-RARE - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Termin składania ofert do 19 kwietnia 2019 r.(pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs nr 6/2019 w ramach projektu SYMFONIA - na stanowisko doktoranta w Zakładzie Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert do 31 marca 2019 r.(pd

         Konkurs nr 6/2019 na doktoranta został nierozstrzygnięty.     

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Inżynierii Genomowej w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 12.03.2019 r.(pdf

          Konkurs wygrał pan Mateusz Nowaczyk.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biochemii RNA, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 20.02.2019 r.(pdf)

          Konkurs wygrał pan Marek Kazimierczyk.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej, w ramach projektu E-RARE finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Termin składania ofert: 17.02.2019 r.(pdf)

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biochemii RNA, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 20.01.2019 r. (pdf)

           Konkurs nierozstrzygnięty.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej, w ramach projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 08.02.2019 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zespole Transkryptomiki Funkcjonalnej, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 16.12.2018 r.(pdf)

          Konkurs nierozstrzygnięty.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej - Pracownia Genomiki, w ramach projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 26.10.2018 r. (pdf)

          Konkurs nierozstrzygnięty.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Neuroonkologii Molekularnej, w ramach projektu SONATA BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 08.11.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza rekrutację uzupełniającą na doktoranta na Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii - program POWR koordynowany przez Centrum NanoBioMed UAM. W ramach programu część doktorantów (4 osoby) będzie realizować swoje prace w ICHB PAN. Liczba wolnych miejsc: 1. Do pobrania: ogłoszenie o naborze (pdf), formularz zgłoszeniowy (pdf) oraz tematyka prac, które mogą być realizowane w ICHB PAN w ramach programu (pdf). Termin składania ofert (wyłącznie e-mailowo): 6.10.2018 r.
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza rekrutację uzupełniającą na doktoranta na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech - program POWR koordynowany przez Politechnikę Poznańską. W ramach programu część doktorantów (6 osób) będzie realizować swoje prace w ICHB PAN. Liczba wolnych miejsc: 1. Termin składania ofert: 7.10.2018 r. Termin egzaminów: 9.10.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 23.10.2018 r.(pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Genetyki Molekularnej, w ramach projektu OPUS NCN. Termin składania ofert: 26.09.2018 r. (pdf)

          Konkurs nierozstrzygnięty.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych, w ramach projektu OPUS 13  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 10.09.2018 r. (pdf)

          Konkurs wygrała pani Carolina Roxo.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej, w ramach projektu  E-Rare finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Termin składania ofert: 31.08.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej, w ramach projektu TEAM finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Termin składania ofert: 31.08.2018 r.(pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Genetyki Molekularnej, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 31.08.2018 r.(pdf).

          Konkurs wygrał pan Piotr Pietras.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu informuje o rekrutacji uzupełniającej na doktorantów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich - program POWR koordynowany przez Centrum NanoBioMed UAM. W ramach programu część doktorantów będzie realizować swoje prace w ICHB PAN. Do pobrania: ogłoszenie o naborze (pdf), formularz zgłoszeniowy (pdf) oraz przykładowa tematyka prac, które mogą być realizowane w ICHB PAN w ramach programu (pdf). Termin składania ofert (wyłącznie e-mailowo): przedłużony do 31.08.2018 r.
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktorantów na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech - program POWR koordynowany przez Politechnikę Poznańską. W ramach programu część doktorantów (6 osób) będzie realizować swoje prace w ICHB PAN. Termin składania ofert: 4.07.2018 r. Termin egzaminów: 6.07.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Pracowni Analiz Struktur Subkomórkowych, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 30.06.2018 r. (pdf)

          Konkurs wygrała pani Kinga Gwóźdź-Bąk.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Zakład Sond Molekularnych i Proleków, w ramach projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 30.06.2018 r. (pdf)

          Konkurs wygrał pan Reza Pashaei.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na dwóch doktorantów w Zakładzie Struktury i Funkcji Biomolekuł, w ramach projektu SONATA BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 15.06.2018 r. (pdf)

         Konkurs wygrali pani Martyna Pluta i pan Marcin Ryczek.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Neuroonkologii Molekularnej, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 10.06.2018 r. (pdf)

         Konkurs wygrała pani Żaneta Zarębska.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu informuje o rekrutacji uzupełniającej doktorantów na interdyscyplinarne studia doktoranckie -  program POWR koordynowany przez Centrum NanoBioMed UAM (url). W ramach programu część doktorantów będzie realizować swoje prace w ICHB PAN. Do pobrania: ogłoszenie o naborze (pdf), formularz zgłoszeniowy (pdf) oraz przykładowa tematyka prac, które mogą być realizowane w ICHB PAN w ramach programu (pdf). Termin składania ofert (wyłącznie e-mailowo): 22.05.2018 r.
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej, w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 10.06.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w  Zakładzie Struktury i Funkcji Retrotranspozonów, w ramach projektu SONATA BIS 6 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 17.05.2018 r. (pdf)

         Konkurs wygrała pani Angelika Andrzejewska.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w  Zakładzie Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych, w ramach projektu OPUS 13 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 10.05.2018 r. (pdf)

         Konkurs wygrała pani Aneta Lewandowska.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w ramach projektu SONATA 13 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 28.05.2018 r. (pdf)

         Konkurs wygrał pan Dmytro Pandakow.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych - termin składania ofert: 01.03.2018 r. (pdf)

         Konkurs wygrała pani Dagny Lorent.

 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu informuje o rekrutacji doktorantów na interdyscyplinarne studia doktoranckie -  program POWR koordynowany przez Centrum NanoBioMed UAM (url). W ramach programu część doktorantów będzie realizować swoje prace w ICHB PAN. Do pobrania: ogłoszenie o naborze (pdf), formularz zgłoszeniowy (pdf) oraz przykładowa tematyka prac, które mogą być realizowane w ICHB PAN w ramach programu (pdf). Termin składania ofert (wyłącznie e-mailowo): 24.01.2018 r.
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej, w ramach projektu TEAM finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Termin składania ofert: 04.02.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biologii Integratywnej - termin składania ofert: 04.02.2018 r. (pdf)
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych - termin składania ofert: 31.01.2018 r. (pdf)

         Konkurs nierozstrzygnięty.

 

KONKURSY NA MAGISTRANTÓW i STYPENDYSTÓW
 

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2020/M - na stanowisko Magistranta w Zespole Mikrobiologii Strukturalnej. Termin składania ofert do 7 listopada 2020 r (pdf)
  Konkurs nr 3/2020/M rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Aleksandra Arning.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2020/M - na magistranta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 15 września 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 2/2020/M rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Michalina Krakowiak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2020/M - na magistranta w Zakładzie Inżynierii Genomowej.
  Termin składania ofert do 31 sierpnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 1/2020/M rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Marianna Iga Karwacka.
   
 • Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na magistranta w Zakładzie Zakład Sond Molekularnych i Proleków, w ramach projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania ofert: 15.06.2018 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2019 - na stanowisko stypendysty w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków.
  Termin składania ofert do 31 grudnia 2019 r. (pdf)

 

KONKURSY NA STANOWISKA W ADMINISTRACJI I OBSŁUDZE ICHB PAN
 

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2020/A - na stanowisko specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów w Sekretariacie Naukowym. Termin składania ofert do 27 grudnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 7/2020/A nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2020/A - na stanowisko specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów w Sekretariacie Naukowym. Termin składania ofert do 17 października 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 6/2020/A nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2020/A - na referenta ds. komercjalizacji badań.
  Termin składania ofert do 24 lipca 2020 r. (pdf)
  Konkurs rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał: Pan Adam Wronkowski.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2020/A - na referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych.
  Termin składania ofert do 10 czerwca 2020 r. (pdf)
  Konkurs rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskały: Pani Anna Rosińska - Polak, Pani Magdalena Manyś, Pani Agnieszka Banaś - Wilczyk.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2020/A - na administratora systemów komputerowych w Sekcji ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji.
  Termin składania ofert do 20 czerwca 2020 r. (pdf)
  Konkurs rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał: Pan Marcin Blendowski.
   

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2020 - na stanowisko referenta ds. komercjalizacji badań w dziale Komercjalizacji i Promocji.
  Termin składania ofert do 15 marca 2020 r. (pdf)
  Konkurs nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2020 - na stanowisko specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów w Sekretariacie Naukowym
  Termin składania ofert do 29 luty 2020 r. (pdf)
  Konkurs nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2019 - na stanowisko asystenta kierownika Poznańskiej Szkoły Doktorskiej.
  Termin składania ofert do 10 stycznia 2020 r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2019 - na stanowisko starszego referenta/samodzielnego referenta do sekretariatu naukowego. 
  Termin składania ofert do 27 grudnia 2019 r. (pdf
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko Asystent/asystentka Zastępcy Dyrektora ICHB PAN ds. Naukowych. Termin składania ofert: 19.08.2018 r. (pdf)

 

 

Konkurs nr 5/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Natalia Szóstak.

Archiwum

Konkursy, staże, praktyki, praca

              Regulamin konkursów na stanowiska pracowników naukowych w ICHB PAN

              Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegąjących się o pracę w ICHB PAN

 

 

AKTUALNE KONKURSY


KONKURSY NA KIEROWNIKÓW ZAKŁADÓW I PRACOWNI

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 03/2021/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Wirusologii Molekularnej. Termin składania ofert do 6 czerwca 2021 r. PL(pdf), EN (pdf)
  Konkurs nr 03/2021/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskał dr Paweł Zmora
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 02/2021/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Biologii Strukturalnej. Termin składania ofert do 6 czerwca 2021 r. PL(pdf), EN (pdf)
  Konkurs nr 02/2021/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskał dr Miłosz Ruszkowski
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 01/2021/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Genomiki Roślin. Termin składania ofert do 19 kwietnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 01/2021/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskała dr hab. Agnieszka Żmieńko
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 02/2020/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Bioinformatyki. Termin składania ofert do 17 stycznia 2021 r (pdf)
  Konkurs nr 02/2020/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskała dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 01/2020/KZ - na stanowisko kierownika Zakładu ICHB PAN w obszarze Mikrobiologii Strukturalnej. Termin składania ofert do 17 stycznia 2021 r (pdf)
  Konkurs nr 01/2020/KZ rozstrzygnięty. Rekomendację uzyskał dr hab. Krzysztof Brzeziński.

   


KONKURSY NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 15/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert do 30 września 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 14/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin. Termin składania ofert do 31 sierpnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 13/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin. Termin składania ofert do 17 sierpnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert do 27 sierpnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Genetyki Molekularnej. Termin składania ofert do 13 sierpnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA. Termin składania ofert do 11 sierpnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2021/SN - na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA. Termin składania ofert do 11 sierpnia 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2021/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Struktury i Funkcji Biomolekuł.
  Termin składania ofert do 29 lipca 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2021/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Biopolimerów. Termin składania ofert do 10 lipca 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 7/2021/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Joanna Strzelec.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2021/SN - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Biopolimerów. Termin składania ofert do 6 czerwca 2021 r (pdf)
  Konkurs nr 6/2021/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Stanisław Trzciński.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2021/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zakładzie Metabolizmu RNA . Termin składania ofert do 17 maja 2021 r. (pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 5/2021/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Arkadiusz Kajdasz.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2021/SN - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Niekodujących RNA.
  Termin składania ofert do 18 marca 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 4/2021/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr Ewelina Kałużna.
   

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2021/SN - na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii RNA.
  Termin składania ofert do 1 marca 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 3/2021/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała dr hab. Mariola Dutkiewicz.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2021/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zakładzie Metabolizmu RNA .
  Termin składania ofert do 28 lutego 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 2/2021/SN nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2021/SN - na stanowisko asystenta/ adiunkta w Zespole Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA. Termin składania ofert do 15 lutego 2021 r. PL(pdf), EN(pdf)

  Konkurs nr 1/2021/SN nierozstrzygnięty.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 25/2020/SN - na stanowisko asystenta w Zakładzie Neuroonkologii Molekularnej.
  Termin składania ofert do 24 styczeń 2021 r (pdf)
  Konkurs nr 25/2020/SN rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał dr Dariusz Wawrzyniak.

Zapraszamy osoby spoza Polski do składania aplikacji na dwuletnie staże podoktorskie w ICHB PAN w ramach programu PASIFIC. Zapraszamy do zapoznania się z listą potencjalnych opiekunów naukowych z Instytutu. Pierwszy nabór: 15.03. - 30.06.2021; drugi nabór: 15.09-30.12.2021. 

KONKURSY NA STANOWISKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE W ZAKŁADACH I PRACOWNIACH
 

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 12/2021/T - na stanowisko specjalista /starszy specjalista (biolog/chemik) w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert do 22 sierpnia 2021r. PL(pdf), EN (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2021/T - na stanowisko specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 21 sierpnia 2021r. (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2021/T - na stanowisko specjalista biolog (lab manager) w Zakładzie Biologii Rozwoju.
  Termin składania ofert do 5 czerwca 2021r. (pdf)
  Konkurs nr 10/2021/T nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2021/T - na stanowisko pracownik techniczny/specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert do 15 maja 2021r. (pdf)
  Konkurs nr 9/2021/T rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała mgr Magdalena Trybus
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2021/T - na stanowisko specjalista biolog (lab manager) w Zakładzie Biologii Rozwoju.
  Termin składania ofert do 31 marca 2021r. (pdf)
  Konkurs nr 8/2021/T nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 7/2021/T - na stanowisko specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 21 marca 2021r. PL (pdf), EN (pdf)
  Konkurs nr 7/2021/T nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 6/2021/T - na stanowisko pracownik techniczny/specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Termin składania ofert do 19 marca 2021r. (pdf)
  Konkurs nr 6/2021/T nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2021/T - na stanowisko Laboratory technician/ Research Assistant/post doc w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 3 marca 2021r. EN(pdf)
  Konkurs nr 5/2021/T rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr inż. Damian Neubauer
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2021/T - na stanowisko Laboratory technician/ Research Assistant / post doc w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 24 lutego 2021r. (pdf)
  Konkurs nr 4/2021/T nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2021/T - na stanowisko pracownik techniczny/specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 31 stycznia 2021r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 3/2021/T  rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał mgr Adrian Rüfli.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2021/T - na stanowisko pracownika laboratorium / asystent naukowy / post doc w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. . Termin składania ofert do 28 stycznia 2021r. (pdf)
  Konkurs nr 2/2021/T  nierozstrzygnięty.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2021/T - na stanowisko specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 24 stycznia 2021r. PL(pdf), EN(pdf)
  Konkurs nr 1/2021/T nierozstrzygnięty.
   


KONKURSY NA DOKTORANTÓW ICHB PAN
W POZNAŃSKIEJ SZKOLE DOKTORSKIEJ INSTYTUTÓW PAN 


 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 22/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 31 sierpnia 2021. PL(pdf),EN (pdf)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 21/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 31 sierpnia 2021. PL(pdf), EN(pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 18/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 20 września 2021. PL(pdf), EN(pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 11/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 19 sierpnia 2021. (pdf-PL), (pdf-EN)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 10/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 18 sierpnia 2021. (pdf-PL), (pdf-EN)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 9/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2021. (pdf-PL), (pdf-EN)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 8/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 10 września 2021. (pdf-PL), (pdf-EN)
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 22 czerwca 2021. (pdf-PL), (pdf-EN)
   Konkurs nr 4/2021/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Kinga Pokrywka.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2021/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 14 marca 2021. (pdf-PL), (pdf-EN)
  Konkurs nr 1/2021/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Eugenie Abi Nader.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 27/2020/ICHB/PSD - na doktoranta do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Termin składania ofert do 29 stycznia 2021. (pdf)
  Konkurs nr 27/2020/ICHB/PSD rozstrzygnięty. Rekomendację do przyjęcia uzyskała mgr Kaja Jaskot.


KONKURSY NA STANOWISKA W ADMINISTRACJI I OBSŁUDZE ICHB PAN

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 5/2021/A - na stanowisko młodszy administrator systemów komputerowych w Dziale Informatycznym. Termin składania ofert do 24 sierpnia 2021 r (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2021/A - na stanowisko specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów w Sekretariacie Naukowym. Termin składania ofert do 22 sierpnia 2021 r. (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 3/2021/A - na stanowisko samodzielna księgowa ds. Płac w Dziale Finansowo - Księgowym.
  Termin składania ofert do 29 lipca 2021 r. (pdf)

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 2/2021/A - na stanowisko księgowy / księgowa w Dziale Finansowo - Księgowym. Termin składania ofert do 15 lutego 2021 r (pdf)
  Konkurs nr 2/2021/A rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała: Pani Urszula Chrzan.
   
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2021/A - na stanowisko specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów w Sekretariacie Naukowym. Termin składania ofert do 14 lutego 2021 r. (pdf)

  Konkurs nr 1/2021/A rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała: Pani Marcelina Antas.KONKURSY NA MAGISTRANTÓW / STYPENDYSTÓW

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 1/2021/M - na stanowisko Stażysty/Magistranta w Zakładzie Biomolekularnego NMR. Termin składania ofert do 09.06.2021r. (pdf)
  Konkurs nr 1/2021/M rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała Julia Wieruszewska.

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza konkurs nr 4/2020/M - na magistranta w Zakładzie Sond Molekularnych i Proleków. Termin składania ofert do 15 grudnia 2020 r. (pdf)
  Konkurs nr 4/2020/M nierozstrzygnięty.

 

PRAKTYKI I STAŻE (WOLONTARIAT)

W sprawie praktyk prosimy o kontakt z działem KADR:
tel. (61) 852 8503 w. 110

e-mail: dnosal@ibch.poznan.pl, terwoj@ibch.poznan.pl