Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Kontakt

Adres i mapa dojazdu

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań


REGON  000849327
NIP 777-00-02-062
RIN-III-16/98
Konto bankowe:
51 1130 1088 0001 3144 8520 0001

                + 48 61 852 85 03
                wewn. 1106
fax:        + 48  61 852 05 32
ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat

+ 48 61 852 85 03
wewn. 1183, 1275
media@ibch.poznan.pl

Media