Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Kwartalnik “BioTechnologia” jest czasopismem naukowym wydawanym wspólnie przez ICHB PAN i Komitet Biotechnologii PAN. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Marek Figlerowicz, a zastępcą Redaktora Naczelnego dr Agata Tyczewska. Czasopismo publikuje recenzowane artykuły w języku angielskim, dostępne bezpłatnie w Internecie na zasadzie Open Access pod adresem http://www.biotechnologia-journal.org/. Poruszana tematyka obejmuje nie tylko obszary biotechnologii, ale również biologii obliczeniowej oraz bionanotechnologii. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW.

Kwartalnik Biotechnologia