Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Baza danych RNAimmuno dostarcza informacje dotyczące niespecyficznych efektów występujących w komórkach podczas badań interferencji RNA i regulacji za pomocą mikroRNA. Często zachodzą wówczas niespodziewane odpowiedzi immunologiczne, niespecyficzne dla sekwencji. RNAimmuno gromadzi opublikowane dane dotyczące tego typu niepożądanych skutków ubocznych.

Baza danych RNAimmuno

Obraz Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

RNA FRABASE jest jednym z najlepszych źródeł kompletnej informacji o architekturze cząsteczek RNA i pierwszą bazą, która skupiła w jednym miejscu wszystkie parametry strukturalne oraz graficzne reprezentacje struktury na poziomie drugo- i trzeciorzędowym. baza wspomaga badania naukowe i edukację w zakresie biologii i bioinformatyki strukturalnej. Wykorzystywana jest m.in. przez system RNAComposer. Została uruchomiona w 2007 r.; do lipca 2018 r. odnotowała ok. 3 mln odwiedzin.

Frabase

Obraz Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

Kalkulatory LNA-2'OMeRNA. Proste, wygodne i podręczne kalkulatory on-line pozwalające na przewidywanie parametrów termodynamicznych, takich jak energia swobodna, entalpia, entropia i temperatura topnienia, dla dupleksów zawierających RNA natywne oraz RNA z nicią modyfikowaną w pozycjach 2′-O grupą metylową (2’OMeRNA).

Kalkulatory LNA-2'OMeRNA

Obraz Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

RNAComposer to pierwszy na świecie w pełni automatyczny system do przewidywania struktury 3D RNA. Na podstawie wprowadzonej przez użytkownika informacji o sekwencji nukleotydów i – opcjonalnie – listy par zasad, system oblicza kształt cząsteczki w przestrzeni trójwymiarowej. Dzięki szybkości obliczeń i wysokiej jakości wyników, RNAComposer może być wykorzystywany do modelowania w czasie rzeczywistym nowych cząsteczek na potrzeby biomedycyny i medycyny spersonalizowanej. System wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w bazie danych i inteligentnej wyszukiwarce RNA FRABASE dedykowanej cząsteczkom RNA. Został uruchomiony w 2012 r.; do lipca 2018 r. odnotował ok. 3 mln odwiedzin.

RNA COMPOSER

Obraz Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

Narzędzia obliczeniowe

oferowane przez ICHB PAN (wszystkie poniższe serwisy są bezpłatne)