Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

W dniach 1-2 lipca w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN odbywała się interdyscyplinarna konferencja naukowa „RNA goes viral”. Dzisiejszy świat pełen jest nowych niespodziewanych wyzwań, takich jak trwająca pandemia COVID-19. Coraz częściej do zrozumienia współczesnych problemów oraz opracowania skutecznej strategii ich rozwiązania wymagana jest wiedza z pogranicza różnych dziedzin naukowych i interdyscyplinarne podejście. Rzeczoną interdyscyplinarnością charakteryzowała się również organizowana konferencja, podczas której zaprezentowane zostały najnowsze doniesienia z zakresu chemii i biologii kwasów nukleinowych, biologii molekularnej, wirusologii, epidemiologii i medycyny. Wśród prelegentów znaleźli się najlepsi naukowcy - zarówno z Instytutu, jak i znamienici goście z University of Rochester oraz Texas Biomedical Research Institute ze Stanów Zjednoczonych, German Primate Center Leibniz Institute for Primate Research z Niemiec oraz The Chinese University of Hong Kong – Shenzen z Chin. Wydarzenie było także okazją do świętowania 70. urodzin prof. dr hab. Ryszarda Kierzka, który od przeszło 30 lat jest naukowo związany z Instytutem i prowadzi tu swoje badania. Jubilat jest wybitnym polskim badaczem, autorem 177 publikacji, cytowanych 8255 razy. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z pogranicza chemii, fizyki i biologii oraz dotyczą głównie kwasów nukleinowych.
Ze względu na trwającą pandemię, konferencja odbywała się w formie hybrydowej, część gości mogło uwcześnić w niej bezpośrednio w sali wykładowej, przy czym wszystkie wykłady transmitowane były online.

„RNA goes viral” – konferencja naukowców ICHB PAN

2 lipca 2021