Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Poznański Chór Kameralny Polskiej Akademii Nauk

Poznański Chór Kameralny Polskiej Akademii Nauk powstał w październiku 2011 roku z inicjatywy prof. Jana Barciszewskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej, przy aprobacie i pełnej akceptacji ówczesnego dyrektora Instytutu, prof. Wojciecha Markiewicza, oraz obecnego dyrektora, prof. Marka Figlerowicza. Chór skupia doktorantów i młodych doktorów z poznańskich instytutów PAN, których, oprócz pracy naukowej, łączy pasja śpiewu chóralnego. Żaden z członków zespołu z wykształcenia nie jest muzykiem, wszyscy chórzyści są amatorami w pozytywnym tego słowa znaczeniu, kochają muzykę. Prowadzeniem chóru zajęła się dr Alicja Szeluga – dyrygent jednego z najlepszych zespołów dziewczęcych w Europie – Chóru Dziewczęcego Skowronki w Poznaniu. Współpraca młodych naukowców i ich dyrygenta bardzo szybko przyniosła znakomite rezultaty w postaci wielu udanych występów.  Poznański Chór Kameralny PAN uświetnił swoim śpiewem m.in. międzynarodową konferencję naukową oraz okolicznościowe uroczystości organizowane w poznańskim oddziale PAN (np. jubileusz 40-lecia istnienia Oddziału).

Repertuar chóru jest różnorodny, zespół wykonuje kompozycje od średniowiecza po współczesność, nie stroni również od chóralnych opracowań muzyki rozrywkowej.

Chórowi akompaniuje pianista „Skowronków” – Czesław Łynsza.

 Strona Poznańskiego Chóru Kameralnego PAN w Facebooku: https://www.facebook.com/poznanskichorkameralnyPAN