Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Analiz Wysokoprzepustowych

Kierownik:
dr Radosław Pilarski

Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych

Kierownik:
prof. dr hab. Eliza Wyszko

Pracownia Bioinformatyki
 

Kierownik:
dr Anna Philips
 

Pracownia Diagnostyki Molekularnej WGW ICHB PAN

Kierownik:
dr Elżbieta Lenartowicz

Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych

Kierownik:
dr Paweł Stróżycki

Pracownia Genomiki
 

Kierownik:
dr Luiza Handschuh

Pracownia Inżynierii Białek
 

Kierownik:
dr Anna Urbanowicz

Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych

Kierownik:
dr Agata Tyczewska

Pracownia NMR
 

Kierownik:
dr Karol Pasternak
 

Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych

Kierownik:
dr Łukasz Przybył

Pracownia Spektrometrii Mas
 

Kierownik:
dr Łukasz Marczak

Pracownia Syntezy Pochodnych Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
dr hab. Tomasz Ostrowski

Zespół Transkryptomiki Funkcjonalnej

Kierownik:
dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka
 

Pracownia Testów Molekularnych

Kierownik:
dr Magdalena Otrocka

Pracownie specjalistyczne

Zakład Proteomiki Biomedycznej

Kierownik:
dr hab. Magdalena Łuczak

Zakład Sond Molekularnych i Proleków

Kierownik:
dr Jacek Ł.Kolanowski