Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

mgr Elżbieta Kopińska

kierownik

ekopinska@ibch.poznan.pl 
tel. 61 852 85 03 w. 1183, 1550

mgr inż. Adam Wronkowski

referent ds. komercjalizacji

awronkowski@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03  w. 1650

Gabriela Deling

Referent ds. promocji

gdeling@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1275

Dział Komercjalizacji i Promocji

Zespół ds. Obsługi Prawnej

mgr Artur Górski

specjalista ds. prawnych

agorski@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03  w. 1183, 1551

Anna Kwasiżur

radca prawny

kwasizur@ibch.poznan.pl
tel. 618528503 w. 1235

Ewa Bartoszek

radca prawny

bartoszekewa@ibch.poznan.pl
tel. 618528503 w. 1235

Dział Kadr

mgr Dorota Nosal

kierownik

dnosal@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1110

mgr Teresa Wojciechowska

starszy specjalista ds. pracowniczych

terwoj@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w. 1110 (1411)

mgr Marta Strojna

sekretariat dyrektora

mstrojna@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1106

mgr Anna Hadyńska

sekretariat dyrektora

ahadynska@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1106

mgr Jarosław Lubczyński

sekretariat dyrektora

jlubczynski@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1107

Agata Redmer

kierownik

agata@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19
61 852 85 03 w. 1106, 1299

Sekretariat Dyrektora

Pion Dyrektora