Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

mgr Paweł Goderski

 

Sekretariat Naukowy
Zastępca kierownikapgoderski@ibch.poznan.pl
w 1240

mgr Agnieszka Konrad

 

Sekretariat Naukowy
kierownikakonrad@ibch.poznan.pl
 w 1285

mgr Elżbieta Adamczyk

 

Sekretariat Naukowy
samodzielny referenteada@ibch.poznan.pl
w 1203, 1579

mgr Marcelina Antas

 

Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektówmantas@ibch.poznan.pl
w 1580

 

lic. Bartosz Szubiński
 


Sekretariat Naukowy
samodzielny referentbartszub@ibch.poznan.pl
w 1602, 1237

mgr Sylwia Malińska

 

Sekretariat Naukowy
specjalista ds. projektówsmalinska@ibch.poznan.pl
w 1524, 1163

mgr Karolina Zwiewka

 

Sekretariat Naukowy
samodzielny referentkzwiewka@ibch.poznan.pl
tel. 61 6653033

mgr Agnieszka Kozakiewicz

 

Sekretariat Naukowy
samodzielny referentakozakiewicz@ibch.poznan.pl
tel. 1525

mgr inż. Anna Szymczak-Nowacka

 

Sekretariat Naukowy
samodzielny referentszymczak@ibch.poznan.pl
w 1601, 1237

mgr Jarosław Gumienny

 

Sekretariat Naukowy
samodzielny referentjgumienny@ibch.poznan.pl
w 1525

mgr Ewa Zych

 

Sekretariat Naukowy
samodzielny referentezych@ibch.poznan.pl
w 1297

mgr inż. Kinga Barczak

 

Sekretariat Naukowy
starszy referentkbarczak@ibch.poznan.pl
w 1581

Pion Koordynacji Badań

mgr Julia Brzoska-Karwat

Zastępca Dyrektora ds. koordynacji badań

jkarwat@ibch.poznan.pl
  w. 
1277