Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Postępowania awansowe prowadzone przez Radę

Postępowania od 2015 r.

Rada Naukowa ICHB PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne.

Do roku 2019 uprawnienia Rady Naukowej ICHB PAN do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego obejmowały dziedzinę nauk chemicznych w dyscyplinach chemia i biochemia. Ponadto Rada przeprowadzała w tych dyscyplinach postępowania profesorskie.
 

Profesury

2020

  • dr hab. Eliza Wyszko:

    • Uchwała Rady Naukowej ICHB PAN w sprawie poparcia wniosku (pdf)
    • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania tytułu profesora (pdf)
       

Habilitacje
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ICHB PAN (pdf

2021

2020


 

 

2019

 

2018

 


Doktoraty

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ICHB PAN (pdf

Procedura nadawania stopnia doktora w ICHB PAN w wyniku przewodu doktorskiego (pdf)

2021

2020

 

2019

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Zestawienia

Zestawienia wszystkich postępowań awansowych przeprowadzonych przez Radę Naukową ICHB PAN

Profesury

   Postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzone przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)
 

Habilitacje

   Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)
 

Doktoraty

   Stopnie doktora nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

   Pełne teksty rozpraw doktorskich