Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Informacje o PSD IPAN

 

 

Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN

Szkoła kształci kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

- nauki biologiczne
- nauki chemiczne
- nauki fizyczne
- nauki medyczne
- rolnictwo i ogrodnictwo.

Rekrutacja

Konkursy na doktorantów w ICHB PAN
 

Dokumenty dla kandydatów i doktorantów:


Więcej informacji i aktualności oraz ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na głównej stronie PSD IPAN:
www.psd-ipan.ibch.poznan.pl

 

Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Administracja PSD IPAN

prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (IGCz PAN)
 

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
zastępca kierownika


jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl
tel. +48 61 65 79 208

dr hab. Mariola DutkiewiczPoznańska Szkoła Doktorska IPAN:
zastępca kierownika


mariolad@ibch.poznan.pl
w. 1195

mgr inż. Agnieszka Markowska
 


Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
asystentka kierownika


amarkowska@ibch.poznan.pl
w. 1431, 1121

prof. dr hab. Jerzy BoryskiPoznańska Szkoła Doktorska IPAN:
kierownik


jboryski@ibch.poznan.pl
   w.1166

Sekretariat Szkoły:

psdipan@ibch.poznan.pl

Koordynatorzy Dyscyplin w ICHB PAN

dr hab. Anna Pasternak
 

koordynator dyscypliny nauki chemiczneapa@ibch.poznan.pl
w. 1279

dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniakzastępca koordynatora dyscypliny nauki biologiczne


akurzyns@ibch.poznan.pl
w. 1264

dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek


zastępca koordynatora dyscypliny nauki chemiczne


kasiapw@ibch.poznan.pl
w. 1193, 1236

prof. dr hab. Paweł Bednarek
 


koordynator dyscypliny nauki biologiczne


bednarek@ibch.poznan.pl
   w.1167