Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter
            

RNA Salon Poznań jest inicjatywną poznańskich badaczy RNA z Wydziału Biologii UAM i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Celem Salonu jest organizacja wykładów i spotkań naukowych poświęconych badaniom nad RNA, dzięki którym organizatorzy chcą inspirować młodych naukowców i pokazać im szeroki zakres badań nad RNA. Celem spotkań jest również umożliwienie wymiany informacji i dyskusji naukowej pomiędzy badaczami z różnych ośrodków naukowych oraz ułatwienie nawiązywania współpracy naukowej.

RNA Salon Poznań jest wspierany przez RNA Society i firma Lexogen.

Jesteśmy otwarci na sugestie interesujących wykładów.
Propozycje wydarzeń RNA Salon Poznań odbywających się w ICHB PAN proszę kierować do dr. hab. Zbigniewa Warkockiego,  zwarkocki@ibch.poznan.pl 


Ling-Ling Chem 02-06-2021


Agnieszka Fiszer 12-03-21


Claudia Hobartner 15-01-21


Mateusz Sikora 11-12-2020


Francisco Jose Sanchez-Luque_2020-11-27


Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk


SEMINARIA marzec 2020


SEMINARIA marzec 2020


SEMINARIA marzec 2020


RNA Salon Poznań