Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Środowiskowe Studium Doktoranckie ICHB PAN

Rekrutacja

Regulamin

Kontakt

 REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO  - obowiązujący od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.

 REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO  - obowiązujący od 01.10.2019 do 30.09.2020 r.

 REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO  - obowiązujący od 01.10.2020 r. (obowiązuje również w roku akademickim 2021/2022)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie lub u Kierownika Studium (dane kontaktowe poniżej).

Rekrutacja do Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN nie będzie prowadzona.
Zapraszamy natomiast do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Małgorzata Dąbkiewicz

 

Studium Doktoranckie ICHB PAN
sekretariatsd@ibch.poznan.pl
tel. 61 
852 8503 w 1121, 1430

dr hab. Mariola DutkiewiczStudium Doktoranckie ICHB PAN
p.o. kierownikmariolad@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 85 03 w.1195

Wykłady, seminaria, inne formy kształcenia

WYKŁADY:

2020/2021 (pdf)

SYLABUSY:
prof. J. Barciszewskiego 


dr Witold Andrałojć

 

Most poznański

POROZUMIENIE I REGULAMIN MOBILNOŚCI POZNAŃSKICH DOKTORANTÓW POZNAŃSKI MOST 


WYKŁADY:

2020/2021 (pdf)

SYLABUSY:
prof. J. Barciszewskiego 


dr Witold Andrałojć