Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Sprawozdania

Sprawozdania roczne ICHB PAN

  • Sprawozdanie za rok 2020 (pdf)

  • Sprawozdanie za rok 2019 (pdf)

  • Sprawozdanie za rok 2018 (pdf)

  • Sprawozdanie za rok 2017 (pdf)

  • Sprawozdanie za rok 2016 (pdf)