Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

W poniedziałek w poznańskiej siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta RP. Wśród Wielkopolan uhonorowanych za swoje zasługi, między innymi dla rozwoju nauki, działalność na rzecz ochrony zdrowia oraz osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych znaleźli się dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, prof. dr hab. Marek Figlerowicz oraz prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka. Zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju polskiej nauki. 
 

Uroczyste wręczenie odznaczeń naukowcom ICHB PAN

08 czerwca 2021