Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zajęcia

Wykłady, seminaria, inne formy kształcenia

Most poznański

POROZUMIENIE I REGULAMIN MOBILNOŚCI POZNAŃSKICH DOKTORANTÓW POZNAŃSKI MOST 


WYKŁADY:

2020/2021 (pdf)

SYLABUSY:
prof. J. Barciszewskiego 


dr Witold Andrałojć

 

WYKŁADY:

2020/2021 (pdf)

SYLABUSY:
prof. J. Barciszewskiego 


dr Witold Andrałojć