Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Kierownik Zakładu

wojtekr@ibch.poznan.pl
tel. wew.
1114

mgr Martyna Pluta

doktorant

mgr inż. Marcin Ryczek

doktorant

Doktoranci

mgr Katarzyna Biniek-Antosiak

biolog

Pracownicy techniczni

dr hab. Agnieszka Kiliszek

profesor instytutu

dr Leszek Błaszczyk
adiunkt

dr Magdalena Bejger
adiunkt

Pracownicy naukowi

 • S. Mukherjee, L. Blaszczyk, W. Rypniewski, Ch. Falschlunger, R. Micura, A. Murata, Ch. Dohno, K. Nakatani & A. Kiliszek, Structural insights into synthetic ligands targeting A-A pairs in disease-related CAG RNA repeats. Nucleic Acids Res. 47:10906-10913 (2019)

 • A. Kiliszek, W. Rypniewski, K. Rzad, S. Milewski & I. Gabriel, Crystal structures of aminotransferases Aro8 and Aro9 from Candida albicans and structural insights into their properties. J. Struct. Biol. 205:26-33 (2019)

 • A. Kiliszek, L. Blaszczyk, R. Kierzek & W. Rypniewski, Stabilization of RNA hairpins using non-nucleotide linkers and circularization.Nucleic Acids Res. 45:e92 (2017)L. Blaszczyk, W. Rypniewski & A. KiliszekStructures of RNA repeats associated with neurological diseases. WIREs RNA, 8:e1412 (2017)

 • L. Blaszczyk, W. Rypniewski & A. Kiliszek, Structures of RNA repeats associated with neurological diseases.WIREs RNA, 8:e1412 (2017)

 • P.H. Malecki, M. Bejger, W. Rypniewski & C.E. Vorgias, The crystal structure of a Streptomyces thermoviolaceus thermophilic chitinase known for its refolding efficiency. Int. J. Mol. Sci. 21:2892 (2020)

Wybrane publikacje

 • Opracowanie metodologii umożliwiającej stabilizację RNA w formie spinki do badań krystalograficznych. NCN - SONATA BIS 7

 • Badanie enzymów chitynolitycznych zmierzające do skonstruowania sztucznego chitynosomu. NCN - OPUS 14

 • W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy białka p53 – głównego regulatora podstawowych procesów w komórce. NCN – SONATA 12

Projekty badawcze

 • struktura i funkcja biomolekuł,

 • biokrystalografia,

 • struktura białek,

 • struktura RNA,

 • chitynaza,

 • chitozanaza,

 • deacetylaza chityny,

 • ekstremofile,

 • termofile,

 • psychrofile,

 • trójnukleotydowe powtórzenia RNA,

 • spinki RNA,

 • TREDs,

 • choroby neurodegeneracyjne.

Trójwymiarowa struktura biomolekuł determinuje ich właściwości i funkcje, a krystalografia jest wiodącą techniką w badaniach struktur cząsteczek na poziomie atomowym. Zakład posługuje się krystalografią w określaniu zależności między strukturą i funkcją w białkachi kwasach nukleinowych. Głównymi obszarami badań są:

 • patogenne sekwencje RNA, powodujące choroby neurodegeneracyjne typu TREDs, i oddziaływania takich sekwencji z potencjalnymi terapeutykami,

 • enzymy chitynolityczne, zwłaszcza z organizmów ekstremofilnych, jako materiał badawczy do konstruowania sztucznego chitynosomu,

 • białka z ekstremofilów jako materiał modelowy do badań podstaw adaptacji organizmów do ekstremalnych warunków środowiska, w szczególności do identyfikowania elementów struktury białek, które determinują ich stabilność temperaturową w organizmach termofilnych i wydajność enzymatyczną w organizmach zimnolubnych,

 • białka patogenów jako cele terapeutyczne, np. syntaza tymidylanowa, aminotransferazy, ureaza,

 • białka i mechanizmy reakcji enzymatycznych w świetle wyników badań o bardzo wysokiej rozdzielczości.

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza