Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Biochemii Rybonukleoprotein

Kierownik:
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak

Zakład Biochemii RNA
 

Kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej

Kierownik:
prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Zakład Bioinformatyki Strukturalnej

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
dr hab. Anna Pasternak

Zakład Biologii Integratywnej
 

Kierownik:
dr hab. Rafał Ciosk

Zakład Bioinformatyki
 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Zakład Biomolekularnego NMR
 

Kierownik:
prof. dr hab. Zofia Gdaniec

Zakład Biologii Rozwoju
 

Kierownik:
dr hab. Takashi Miki

Zakład Biologii Medycznej

Kierownik:
prof. dr hab.
Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

Zakład Biosyntezy Białka
 

Kierownik:
prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Zakład Biotechnologii Medycznej

Kierownik:
dr hab. Agnieszka Fiszer

Z-d Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Zakład Chemii Biopolimerów
 

Kierownik:
dr hab. Marcin K. Chmielewski

Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
dr hab. Michał Sobkowski

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

Kierownik:
prof. dr hab. Michał Jasiński

Zakład Genetyki Molekularnej
 

Kierownik:
prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Zakład Genomiki Strukturalnej RNA

Kierownik:
prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Zakład Inżynierii Genomowej
 

Kierownik:
dr hab. Marta Olejniczak

Zakład Krystalografii - Centrum Badań Biokrystalograficznych

Kierownik:
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Zakład Niekodujących RNA
 

Kierownik:
dr Monika Piwecka

Zakład Metabolizmu RNA
 

Kierownik:
dr hab. Zbigniew Warkocki

Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin

Kierownik:
prof. dr hab. Paweł Bednarek

Zakład Neurobiologii Molekularnej

Kierownik:
dr hab. Maciej Figiel

Zakład Neuroonkologii Molekularnej

Kierownik:
dr hab. Katarzyna Rolle

Zakład Proteomiki Biomedycznej

Kierownik:
dr hab. Magdalena Łuczak

Zakład Sond Molekularnych i Proleków

Kierownik:
dr Jacek Ł. Kolanowski

Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł

Kierownik:
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów

Kierownik:
dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek

Zakład Proteomiki Biomedycznej

Kierownik:
dr hab. Magdalena Łuczak

Zakład Sond Molekularnych i Proleków

Kierownik:
dr Jacek Ł.Kolanowski

Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Brzeziński
 

Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA

Kierownik:
dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

Zakład Biochemii Produktów Naturalnych

Kierownik:
prof. dr hab. Maciej Stobiecki

Zakłady Naukowe

Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej

Kierownik:
dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka