Dr Jacek Kolanowski przewodniczącym AMU!

Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych PAN wybrało dr. Jacka Kolanowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN na swojego nowego przewodniczącego. Jego zastępcami będą dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej oraz dr hab. Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. Kadencja nowo powołanych władz AMU rozpocznie się 15 grudnia 2021 r. i potrwa do 30 czerwca 2024 r.

Gratulujemy!
https://amu.pan.pl/akademia-mlodych-uczonych-wybrala-przewodniczacego-i-zastepcow-w-kolejnej-kadencji/

Skip to content