Archiwalia

Słowo wstępne

Czas galopuje. Jeszcze nie tak dawno, jako świeżo upieczony doktorant, przewoziłem paskudnie ciężkie stoły laboratoryjne z kamiennym blatem z "wolnych torów" do nowej siedziby Zakładu Stereochemii Produktów Naturalnych PAN przy ulicy Noskowskiego. Ciężarówką "Star" oczywiście, bo to był rok 1974. I ani się obejrzałem, kiedy 31 grudnia 2015 r. zakończyłem swoją ostatnią kadencję jako zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Wierzyć mi się nie chce, że to ponad czterdzieści lat.

Uwolniony od obowiązków wicedyrektora, postanowiłem spróbować ocalić od zapomnienia drobne, nie zawsze najważniejsze, momenty tego czterdziestolecia. Ulotne chwile skamieniałe na zdjęciach, uwiecznione w pożółkłych informatorach, książkach telefonicznych, znalezione w bibliotecznym kurzu. Powoli zapominane konferencje. Nazwiska, których już nie potrafimy skojarzyć z imieniem. Twarze osób, które odeszły.

Jeszcze nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. I żeby nie było ani pompatycznie, ani tendencyjnie, ani tandetnie. Na razie wymyśliłem działkę na stronie internetowej Instytutu, którą dumnie nazwałem "Archiwalia". Sam niczego nie zdziałam, więc optymistycznie liczę na pomoc byłych i obecnych pracowników Instytutu, zarówno jeśli chodzi o wypożyczanie zdjęć czy innych materiałów, jak i o pomoc techniczną. A ponieważ pamięć jest zawodna, wdzięczny będę za korektę typu "gdzie i kiedy to było".

Jerzy Boryski
czerwiec 2016 

Podziękowania

Bardzo dziękuję pani Małgorzacie Dąbkiewicz, pani Agnieszce Ławniczak, pani Kasi Wielentejczyk i pani Grażynie Wawrzyniak za pomoc w gromadzeniu i organizacji materiałów oraz prowadzenie zakładki "Archiwalia" na naszej stronie internetowej.

Galeria Historia Rady Naukowej Stopnie i tytuły Wspomnienia Anegdoty Varia Konferencje
Skip to content