Bezpieczeństwo informacji

Ważne kontakty:

Inspektor Ochrony Danych
: Natalia Szymkowiak (PCSS)e-mail: dpo@ibch.poznan.pl, tel. 61 858-2044
z-ca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Ławniczak (ICHB)e-mail: alawniczak@ibch.poznan.pl
z-ca Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Kowalski (PCSS)e-mail: grzegorz.kowalski@man.poznan.pl


----------
Kierownik działu ds. systemów zarządzania i bezpieczeństwa informacji (system Xpertis, EOD, karty dostępu)
Agnieszka Ławniczak (ICHB)
e-mail: alawniczak@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1597, 1233

---------
Starszy Administrator Systemów Komputerowych (system Xpertis, EOD, karty dostępu)
Michał Jankowski (ICHB)
e-mail: mjankowski@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1598

---------
PC & Network Support
Marcin Kicuła - Kierownik Działu Informatycznego;
Rafał Piechocki -  Administrator Systemów Komputerowych
tel. wew. 1295

Zarządzenia Dyrektora dotyczące Bezpieczeństwa Informacji:
  • Zarzadzenie Nr 13/04/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Ochrony Danych Osobowych

Prezentacje ze szkoleń:

  • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych w ICHB PAN w Poznaniu
Skip to content