BHP

starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Karolina Gwóźdź-Silska pok. 17A, budynek C
tel. 61 852 85 03 w. 1241, 504 743 596
e-mail: ksilska@man.poznan.pl
dyżury: wtorki (godz. 9-12)środy (godz. 9-12)

  • Rejestr czasu pracy pracowników w narażeniu na promieniowanie
  • Rejestr czasu pracy pracowników w narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz czynników chemicznych dla których zagrożenie nie zostało sklasyfikowane
  • Zarządzenie nr 16/2018 - w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
  • Zarządzenie nr 14/2017 - w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Zarządzenie nr 10/2017 - w sprawie dofinansowania okularów/soczewek do pracy przy komputerze
  • Zarządzenie nr 2/2009 - zakaz palenia
  • Ergonomia
  • Pierwsza pomoc
  • Wypadki przy pracy
  • Leksykon BHP

Materiały szkoleniowe okresowe szkolenia z zakresu bhp​: PL(pdf), EN(pdf)

Skip to content