Czwarta wycieczka w ramach programu NAWA Welcome to Poland

Zwiedzanie Poznania było czwartą wycieczką zorganizowaną w ramach programu NAWA Welcome to Poland. Dwudziestu pracowników i doktorantów Instytutu, włączając dziewięcioro uczestników spoza Polski, poznało historię, architekturę oraz tradycje Poznania. Anglojęzyczny przewodnik kompetentnie i ciekawie zaprezentował miasto podczas spaceru jego ulicami. Kolejne wydarzenia odbędą się wkrótce, a o możliwości uczestnictwa poinformujemy za pośrednictwem poczty instytutowej.
Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content