Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Imie i Nazwisko
01-01-2020
Imie i Nazwisko
01-01-2020
01-01-2020

    Dział Zamówień Publicznych

  • Utworzył:
  • Data utworzenia:
  • Opublikował w BIK:
  • Data opublikowania:
  • Data modyfikacji:

Metryczka

Archiwalia

Ważne adresy mailowe

Ocena pracowników naukowych

Dział Techniczno-Organizacyjny

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Elektroniczny obieg

Umowy zlecenia o dzieło

Magazyn

Praca z GMO i GMM

Parking instytutowy - informacje

Ubezpieczenia grupowe

Utylizacja zużytego sprzętu

Sekretariat Naukowy - formularze i wnioski

Dział Kadr - wnioski

Dział Komercjalizacji i Promocji

Loga i „firmówki” ICHB PAN

BHP

Dział Zamówień Publicznych

Wyjazdy krajowe i zagraniczne

Komisje i zespoły doradcze

Komisja Socjalna

Bezpieczeństwo informacji

Klauzula informacyjna

Regulaminy

Zarządzenia Dyrektora

Dla pracowników