Druga wycieczka w ramach programu NAWA Welcome to Poland

Odbyła się druga wycieczka w ramach programu NAWA Welcome to Poland. 16 pracowników i doktorantów Instytutu spoza Polski miało możliwość zwiedzania Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu „Nowe ZOO”, a podczas lekcji edukacyjnej – zapoznania się z biologiczną rolą zoo. Towarzyszył im anglojęzyczny przewodnik. Wkrótce odbędą się kolejne wycieczki, o możliwości uczestnictwa zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty instytutowej.
Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content