Dysertacje

W poniższej tabeli podane są rozprawy doktorskie z dostępną pełną treścią.
Lista wszystkich doktoratów z ICHB PAN dostępna jest tu: pdf
Rozprawy udostępniane są na licencji CC-BY-SA

Autor

Tytuł

Promotor

Data

Dyscyplina
naukowa

PDF do pobrania

Alejska Magdalena

Wpływ przeciwanionów na dynamizm konformacyjny protonowanych soli cytydyny i adenozyny oraz ich etenowych pochodnych

prof. Bratek-Wiewiórowska

1988

Chemia

pdf

Banasiak Joanna

Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na stres biotyczny

prof. Michał Jasiński

2013

Biochemia

pdf

Banaszak Katarzyna

Badania krystalograficzne fosfofruktokinazy z organizmów eukariotycznych: Saccharomyces cerevisiae i Oryctolagus cuniculus.

prof. Wojciech Rypniewski

2008

Chemia

pdf

Baranowski Daniel

Synteza nukleozydów purynowych o wymuszonej konformacji, ich reaktywność oraz wzajemna zależność parametrów określających kształt przestrzenny

prof. Bożenna Golankiewicz

2006

Chemia

pdf

Barciszewski Jakub

Strukturalne podstawy działania ludzkiej mięśniowej fosfatazy fruktozo-1,6-bisfosforanu

prof. Mariusz Jaskólski

2017

Biochemia

pdf

Bąkowska-Żywicka Kamilla

Korelacja struktury i funkcji wybranych fragmentów rRNA w regulacji biosyntezy polipeptydu w układzie roślinnym

prof. Tomasz Twardowski

2007

Biochemia

pdf

Belter Agnieszka

Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu

prof. Mirosława Naskręt- Barciszewska

2015

Biochemia

pdf

Bejger Magdalena

Otrzymywanie i analiza krystalograficzna wybranych białek układu roślina motylkowata- rizobium

prof. Mariusz Jaskólski

2015

Chemia

pdf

Błaszczyk Leszek

Analiza struktury regionu niekodującego 5' mRNA genu p53 oraz jego funkcji w procesie inicjaci translacji

prof. Jerzy Ciesiołka

2013

Biochemia

pdf

Brzezińska Jolanta

Poliaminooligonukleotydy oraz ich nukleozydowe analogii. Synteza, struktura i badanie właściwości

prof. Wojciech Markiewicz

2009

Chemia

pdf

Budźko Lucyna

Otrzymywanie ludzkiej deaminazy cytydyny indukowanej aktywacją limfocytów B oraz badania mechanizmów molekularnych leżących u podłoża jej aktywności biologicznej

prof. Marek Figlerowicz

2016

Biochemia

pdf

Cakici Ozgur

Structural studies of rhizobial nodulation proteins related to nod factor biosynthesis

prof. Michał Sikorski

2011

Chemia

pdf
(in English)

Chmielewska Klaudia

Zmiany profilu białkowego korzenia w liniach populacji mapującej jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w warunkach niedoboru wody

prof. Paweł Bednarek

2016

Biochemia

pdf

Ciesielska Agnieszka

Badanie funkcji biologicznej białka wiążącego cytokininy u Medicago truncatula

prof. Michał Sikorski

2013

Biochemia

pdf

Czapik Tomasz

Badanie struktury i funkcji biologicznych zdeterminowanych
konformacyjnie kwasów nukleinowych.

prof. Ryszard Kierzek

2020

Nauki chemiczne

pdf

Czerniawski Paweł

Unikalne zmiany w biosyntezie glukozynolanów wśród gatunków plemienia Camelineae rodziny Brassicaceae

prof. Paweł Bednarek

2021

Biochemia

pdf

Czubak Karol

Analiza somatycznych zmian liczby kopii w genomie nowotworowym w celu identyfikacji nowych genów/
biomarkerów odgrywających ważną rolę w raku płuca

prof. Piotr Kozłowski

2016

Biochemia

pdf

de Mezer Mateusz

Struktura regionu powtórzeń trójnukleotydowych w mRNA genu IT15 związanego z chorobą Huntingtona

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2006

Biochemia

pdf

Dudzińska-Bajorek Beata

Funkcja wybranych fragmentów rRNA uczestniczących w tworzeniu rybosomalnych obszarów A i P w trakcie elongacji polipeptydu na rybosomach roślinnych

prof. Tomasz Twardowski

2004

Biochemia

pdf

Figura Grzegorz

Rola toksyczności RNA w patogenezie ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

prof. Marta Olejniczak

2019

Nauki chemiczne

pdf

Fiszer Agnieszka

Badania procesu interferancji RNA sekwencji powtórzonych CAG i CUG w kontekście terapii Huntingtona i niektórych
ataksji rdzeniowo- móżdżkowych

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2012

Biochemia

pdf

Framski Grzegorz

Badania nad mechanizmem chemicznej glikozylacji adeniny

prof. Jerzy Boryski

2005

Chemia

pdf

Frątczak Agata

Izoenergetyczne mikromacierze RNA jako narzędzie do badania biologicznie funkcjonalnych RNA

prof. Ryszard Kierzek

2010

Biochemia

pdf

Gałka- Marciniak Paulina

Projektowanie i charaktersytyka wektorów shmiR,
wykorzystujących proces interferencji RNA do wyciszania ekspresji ludzkich genów

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2015

Biochemia

pdf

Gładysz Michał

Acykliczne analogi oligonukleotydów otrzymywane metodą chemii "Click"

prof. Jan Milecki
Wydział Chemii UAM

2015

Chemia

pdf

Gołębiewska Justyna

Nukleozydo Boranofosfoniany- Badania Mechanistyczne i Syntetyczne

prof. Jacek Stawiński

2020

Nauki chemiczne

pdf

Góralski Michał

Zastosowanie mikromacierzowej hybrydyzacji międzygatunkowej w badaniach transkryptomu Nicotiana tabacum

prof. Marek Figlerowicz

2015

Biochemia

pdf

Górska Agnieszka

Rola wariantów sekwencyjnych regionu terminalnego 5' mRNA p53 w inicjacji translacji oraz inhibicja tego procesu za pomocą oligonukelotydów antysensowych

prof. Jerzy Ciesiołka

2014

Biochemia

pdf

Gracz Joanna

Alternatywny splicing jako mechanizm odpowiedzi na stres herbicydowy u kukurydzy zwyczajnej

prof. Tomasz Twardowski

2015

Biochemia

pdf

Grzechowiak Marta

Arabidopsis thaliana proteins involved in signalling pathways: structural and functional studies

prof. Michał Sikorski

2015

Biochemia

pdf
(in English)

Gudanis Dorota Badania równowag konformacyjnych cząsteczek RNA zbudowanych z trójnukleotydowych powtórzeń CGG prof. Zofia Gdaniec 2013 Nauki chemiczne pdf

Gurda Dorota

Mechanizmy zmian w transkrypcji genów wywołanych przez homocysteine w ludzkich śródbłonka naczyń krwionośnych

prof. Hieronim Jakubowski

2013

Biochemia

pdf

Hojka-Osińska Anna

Identyfikacja i charakterystyka potencjału funkcjonalnego stabilnych degradantów RNA powstających w systemie hodowli komórkowej wirusa zapalenia wątroby typu C

prof. Marek Figlerowicz

2017

Biochemia

pdf

Humberto Couto Fernandes

Structural and biochemical studies of plant PR-10 proteins from different sources

prof. Mariusz Jaskólski

2009

Chemia

pdf
(in English)

Jackowiak Paulina

Identyfikacja czynników kształtujących strukturę populacji wirusowej w przebiegu

prof. Marek Figlerowicz

2009

Biochemia

pdf

Jakubowski Tomasz

Boranofosfoniany- właściwości i nowe drogi syntezy

prof. Jacek Stawiński

2020

Nauki chemiczne

pdf

Jedrzejczak- Rey Nicolas

Characterization of specialized metabolism pathways involved in immune responses of the model grass Brachypodium distachyon

prof. Paweł Bednarek

2019

Nauki chemiczne

pdf
(in English)

Kaczyński Tomasz

Synteza i badanie reakcji otwarcia pierścienia 3-(pirydyn-2-ylo)-1,3,2-oksazafosfolidyny pod wpływem difosforanów

prof. Marcin K. Chmielewski

2017

Chemia

pdf

Kasprowicz Aleksandra

Deoksyrobyzmy aktywne w obecności jonów kadmu oraz w środowisku o niskiej wartości pH otrzymane metodą selekcji in vitro

prof. Jerzy Ciesiołka

2015

Biochemia

pdf

Kietrys Anna Maria

Korelacja zmian w molekularnym mechanizmie biosyntezy białka w odpowiedzi na stres wywołany herbicydami w układzie roślinnym

prof. Tomasz Twardowski

2013

Biochemia

pdf

Kiliszek Agnieszka

Badania strukturalne powtórzeń CNG w sekwencjach RNA o znaczeniu w patogenezie TREDs

prof. Wojciech Rypniewski

2011

Biochemia

pdf

Klonowska Katarzyna

Poszukiwanie genów związanych z predyspozycją do raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczby kopii odcinków DNA jako czynnika ryzyka

prof. Piotr Kozłowski

2017

Biochemia

pdf

Kołodziej Krystian

Badania syntetyczne i aplikacyjne nukleozydo (N-arylo)amido-fosforanów- potencjalnych pronukleotydów anty-HIV

prof. Michał Sobkowski

2018

Chemia

pdf

Koralewska Natalia

Krótkie cząsteczki kwasów nukleinowych jako regulatory procesu uwalniania mikroRNA z ich prekursorów

prof. Marek Figlerowicz

2017

Biochemia

pdf

Kotkowiak Weronika

Nowe pochodne aptameru wiążącego trombinę o potencjalnych właściwościach antykoagulacyjnych

prof. Anna Pasternak

2017

Biochemia

pdf

Kowalczykiewicz Dorota

Rola piRNA oraz białek Piwi w gametogenezie u Sus Scorfa

prof. Jan Wrzesiński

2014

Biochemia

pdf

Kozłowska Emilia

MikroRNA związane z patobiologią choroby Huntingtona i dystrofii miotonicznej typu 1

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2013

Biochemia

pdf

Kułak Karolina

Metabolizm wtórny w odpowiedzi immunologicznej wybranych gatunków Brassicaceae

prof. Paweł Bednarek

2018

Biochemia

pdf

Lenartowicz Elżbieta

Badania struktury segmentu 8 RNA wirusa grypy nakierowane na inhibicję jego namnażania

prof. Elżbieta Kierzek

2014

Biochemia

pdf

Lewandowski Dominik

Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białek TROSPA z Ixodes ricinus i OspA z Borrelia burgdorferi

prof. Marek Figlerowicz

2016

Biochemia

pdf

Lisowiec Jolanta

Struktura drugorzędowa i próba regulacji alternatywnego składania pre- mRNA genu MAPT

prof. Ryszard Kierzek

2014

Biochemia

pdf

Machtel Piotr

Opracowanie metody identyfikacji ryboprzełączników bakteryjnych z wykorzystaniem wysokoprzepustowego sekwencjonowania (Term-SHAPE-seq) oraz zestawu metod nacelowanych na analizę ich struktury i aktywności transkrypcyjnej

prof. Kamilla Bąkowska-Żywicka

2012

Biochemia

pdf

Magacz Tomasz

Opracowanie metod umożliwiających wykorzystanie technik mikromacierzowych w różnicowej analizie akumulacji ludzkich mikroRNA.

prof. Marek Figlerowicz

2019

Nauki chemiczne

pdf

Małecki Piotr

Structural and Functional Studies of Chitinases from
Extremophiles

prof. Wojciech Rypniewski

2014

Biochemia

pdf
(in English)

Małgowska Magdalena

Badania strukturalne kwadrupleksów RNA utworzonych z trinukleotydowych powtórzeń AGG i UGG

prof. Zofia Gdaniec

2015

Chemia

pdf

Manszewski Tomasz

Structural studies of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase from symbiotic nitrogen-fixing bacteria

prof. Mariusz Jaskólski

2017

Biochemia

pdf
in English

Marcinkowska- Swojak Małgorzata

Opracowanie i zatsosowanie nowej metody do genotypowania powszechnego polimorfizmu liczby kopii w genomie człowieka

prof. Piotr Kozłowski

2013

Biochemia

pdf

Matkowska Aleksandra

4-N-podstawione pochodne 5-azacytozyny- synteza, struktura i właściwości chemiczne

prof. Wojciech T. Markiewicz

2020

Nauki chemiczne

pdf

Medhat Helmy Shehata Mahmoud

Comparative genomic analysis of two maize lines differing in herbicide resistance

dr Marek Żywicki

2018

Biochemia

pdf
in English

Michalak Paula

Struktura drugorzędowa piątego segmentu vRNA wirusa grypy typu A i jej wykorzystanie w projektowaniu antysensowych oligonukleotydów

prof. Elżbieta Kierzek

2018

Biochemia

pdf

Mickiewicz-Piotrowska Agnieszka

Analiza strukturalnych uwarunkowań wybranych etapów biogenezy małych regulatorowych RNA u Arabidopsis thaliana

prof. Marta Szachniuk

2021

Biochemia

pdf

Mleczko Anna

Krótkie niekodujące RNA (tRF i sdRNA) asocjujące z rybosomami w Saccharomyces cerevisiae – geneza i funkcje regulatorowe w zróżnicowanych warunkach środowiskowych

prof. Kamilla Bąkowska- Żywicka

2020

Nauki chemiczne

pdf

Muth Dorota

Rola fenolowych metabolitów wtórnych w reakcji obronnej łubinu podczas antraknozy powodowanej przez grzyb Colletotrichum lupini

prof. Maciej Stobiecki

2010

Biochemia

pdf

Nowacka Martyna

Produkty degradacji RNA jako potencjalne cząsteczki regulatorowe i biomarkery umożliwiające analizę zmian zachodzących w komórce roślinnej

prof. Marek Figlerowicz

2010

Biochemia

pdf

Orłowska Anna

Synteza chemiczna i właściwości poliamino-2'-
deoksyoligonukleotydów i poliamino-2'-O- metrylorybooligonukleotydów

prof. Wojciech T. Markiewicz

2005

Chemia

pdf

Pachulska-Wieczorek Katarzyna

Region TAR liderowego wirusa RNA wirus HIV-2 oraz jego oddziaływanie z białkami TAT-2 i cykliną T1.

prof. Ryszard W. Adamiak

2006

Chemia

pdf

Pawela Aleksandra

Rola transporterów ABCG w dystrybucji kwasu abscysynowego u Medicago truncatula

prof. Michał Jasiński

2020

Biochemia

pdf

Perla- Kajan Joanna

Wpływ N-homocysteinylacji na strukturę funkcję białek człowieka

prof. Hieronim Jakubowski

2006

Chemia

pdf

Piasecka Julita

Inhibicja namnażania wirusa grypy typu A z zastosowaniem strategii nacelowanych na RNA

prof. Elżbieta Kierzek

2019

Nauki chemiczne

pdf

Pietrzyk Agnieszka

Structural Studies of Major Hemolymph Proteins from Mulberry Silkworm Bombyx mori L.

prof. Grzegorz Bujacz

2014

Biochemia

pdf

Piślewska Mariola

Rola β- glukozydazy ze ścian komórkowych łubinu białego (Lupinus albus L.) w przemianach fenolowych metabolitów wtórnych

prof. Przemysław Wojtaszek

1999

Biochemia

pdf

Pokornowska Maria

Aktywność ludzkiej rybonukleazy Dicer wspierająca parowanie cząsteczek kwasów nukleinowych: odkrycie, charakterystyka biochemiczna i potencjalne znaczenie biologiczne

prof. Anna Kurzyńska-Kokorniak

2020

Nauki chemiczne

pdf

Popenda Łukasz

Analiza strukturalna wybrzuszonych dupleksów RNA metodami biomolekularnej spektroskopii NMR

prof. Zofia Gdaniec

2008

Chemia

pdf

Rachwalak Marta

Poszukiwania nowych pochodnych 5'-difosforanów nukleozydów o potencjalnej aktywności anty-HIV. Badania chemiczne i biologiczne

prof. Jacek Stawiński

2020

Nauki biologiczne

pdf

Ratajska Żaneta

Studia nad nową metodą syntezy oligonukleotydów

prof. Wojciech Markiewicz

2004

Chemia

pdf

Rolle Katarzyna

Badanie struktury niekodujących RNA na przykładzie DsrA RNA Escherichia coli

prof. Mirosława Naskręt-Barciszewska

2006

Nauki chemiczne

pdf

Romanowska Joanna

Synteza i niektóre właściwości arylo nukleozydo fosforanów i ich analogów jako nowych, potencjalnych pronukleotydów anty-HIV

prof. Adam Kraszewski

2009

Nauki biologiczne

pdf

Rulka Anna

Sekwencjonowanie oligonukleotydowych bibliotek
kombinatorycznych za pomocą spektrometrii mas

prof. Wojciech T. Markiewicz

2010

Chemia

pdf

Ruszkowski Miłosz

Structural and Biochemical Studies on Proteins Involved in Hormonal Regulation in Plants

prof. Michał Sikorski

2014

Biochemia

pdf
(in English)

Sikora Marta

Metabolizm tiolaktonu homocysteiny i rola procesu N-homocysteinylacji białek

prof. Hieronim Jakubowski

2010

Biochemia

pdf

Sobkowski Michał

Chemiczna synteza nieradioizotopowych sond molekularnych

prof. Adam Kraszewski

1997

Chemia

pdf

Soszyńska-Jóźwiak Marta

Struktura drugorzędowa segmentu 5 RNA(+) wirusa grypy oraz jej konserwatywne motywy strukturalne

prof. Elżbieta Kierzek

2016

Biochemia

pdf

Stolarek Ireneusz

Historia biologiczna populacji ludzkich zamieszkujących obszar współczesnej Polski w pierwszych wiekach naszej ery –interdyscyplinarne badania archeogenomiczne

prof. Marek Figlerowicz

2020

Nauki biologiczne

pdf

Swarcewicz Barbara

Ocena zmian profili metabolitów jęczmienia
(Hordeum vulgare L.) w warunkach niedoboru wody

prof. Maciej Stobiecki

2014

Biochemia

pdf

Szabat Marta

Badania termodynamiczne, strukturalne i biologiczne niekanonicznych form DNA i RNA

prof. Ryszard Kierzek

2017

Biochemia

pdf

Szlachcic Wojciech

Nowe modele komórkowe iPSC choroby Huntingtona do zastosowań w eksperymentalnej terapii komórkowej oraz w badaniach funkcji neurorozwojowych normalnej i zmutowanej huntingtyny.

prof. Maciej Figiel

2017

Biochemia

pdf

Szlenkier Maurycy

Funkcjonalizacja układu cis-diolowego rybonukleozydów z wykorzystaniem struktur anhydrocyklicznych

prof. Jerzy Boryski

2017

Chemia

pdf

Szpotkowska Joanna

Region termalny 5' mRNA p53 u myszy: struktura i funkcja

prof. Jerzy Ciesiołka

2020

Nauki chemiczne

pdf

Szutkowska Barbara

Struktura drugorzędowa vRNA wirusa grypy typu A w warunkach biologicznych

prof. Elżbieta Kierzek

2021

Biochemia

pdf

Szymańska Agnieszka

Synteza i wybrane właściwości alfa-hydroksyfosfonianów nukleozydów i ich analogów, potencjalnych proleków antywirusowych.

prof. Adam Kraszewski

2006

Chemia

pdf

Śliwiak Joanna

Complexes of PR-10 proteins with plant hormones: crystallographic and biophysical studies

prof. Mariusz Jaskólski

2017

Biochemia

pdf
(in English)

Świtoński Paweł

Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo- móżdżkowej typu 3 (SCA3)

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2015

Biochemia

pdf

Tworak Aleksander

Otrzymywanie i charaktersytyka białek typu Dicer pochodzących z modelowej rośliny bobowatej Medicago Truncatula

prof. Marek Figlerowicz

2014

Biochemia

pdf

Tyczewska Agata

Selekcja aptamerów RNA i ich zastosowanie w badaniach funkcji biologicznych HIV-1 RT i Dicer- białek specyficznie degradujących RNA

prof. Marek Figlerowicz

2008

Biochemia

pdf

Uszczyńska Barbara

Optymalizacja ścieżek analizy niestandardowych danych uzyskiwanych przy użyciu mikromacierzy DNA

prof. Piotr Kozłowski

2013

Biochemia

pdf

Urbanowicz Anna

Identyfikacja rejonów aktywnych rekombinacyjnie, występujących w genomowych cząsteczkach RNA wirusa mozaiki stokłosy

prof. Józef J. Bujarski

2005

Biochemia

pdf

Utyro Olga

Hiperhomocysteinemia, Dynamika Telomerów, Markery Senescencji, BLMH, GLOD4, i Choroba Alzheimera: Badania na Ludziach i Modelach Mysich

prof. Hieronim Jakubowski

2020

Nauki chemiczne

pdf

Wiatr Kalina

Poszukiwanie nowych mechanizmów neurodegeneracji w czasie rozwoju ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 w mysim modelu knock-in SCA3 Ki91

prof. Maciej Figiel

2021

Nauki biologiczne

pdf

Wojakowska Anna

Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w materiale roślinnym

prof. Maciej Stobiecki

2013

Biochemia

pdf

Wróblewski Jacek

Zaburzenie sygnalizacji płciowej u myszy z deficytem syntazy β- cystationiny

prof. Hieronim Jakubowski

2020

Nauki biologiczne

pdf

Zielińska Karolina Potencjał terapeutyczny oligonukleotydów bogatych w reszty guanozyny. Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna prof. Zofia Gdaniec 2021 Nauki chemiczne pdf

Żmieńko Agnieszka

Profilowanie ekspresji genów łubinu wąskolistnego w badaniach nad symbiotycznym wiązaniem azotu

prof. Andrzej Legocki

2006

Biochemia

pdf

Żydowicz- Machtel Paulina

Rola elementów strukturalnych w regionie terminalnym 5' transkryptów mRNA genu TP53 w procesie inicjacji translacji

prof. Jerzy Ciesiołka

2018

Biochemia

pdf

Skip to content