Dział Techniczno - Organizacyjny

Kierownik działu: mgr Grażyna Wawrzyniak
pok. 205B, grazyna@ibch.poznan.pl,
   61 852 68 77, 61 852 85 03 w. 1434, 1123

Dział Techniczno-Organizacyjny realizuje m.in. następujące zadania:

  • zakupy sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego, materiałów biurowych i czystości oraz wszelkich innych środków niezbędnych do realizacji prac naukowo-badawczych zamawianych przez poszczególne pracownie.

Zasady korzystania z samochodu służbowego z kierowcą 
Zasady wysyłania paczek pocztą kurierską w ICHB PAN  


Zamówienia wewnętrzne
Warunkiem realizacji zakupu jest złożenie wypełnionego zamówienia wewnętrznego zgodnie z wymaganiami regulaminu zamówień publicznych przez zainteresowaną osobę z pracowni. Zamówienie na odczynniki chemiczne należy wypełnić zgodnie z instrukcją.
Zamówienia należy złożyć w systemie Elektroniczny Obieg Dokumentów.

  • Zamówienie na odczynniki chemiczne - instrukcja (  )
  • Regulamin zamówień publicznych 

Wykaz umów zawartych przez ICHB PAN dotyczących zamówień publicznych oraz oferty na materiały biurowe, odczynniki chemiczne, końcówki i probówki oraz rękawiczki jednorazowe znajduje się w zakładce: Zamówienia publiczne.

Magazyn
Spis  przeterminowanych i zużytych odczynników chemicznych oraz odpadów laboratoryjnych przeznaczonych do utylizacji. (formularz do pobrania)

Skip to content