Dział Zamówień Publicznych

mgr inż. Katarzyna Wielentejczyk, kasiaw@man.poznan.pl,     1404
mgr  Agnieszka Banaś-Wilczyk, awilczyk@ibch.poznan.pl,     1406, 1105
mgr inż. Anna Rosińska-Polak, apolak@ibch.poznan.pl    1405, 1105
mgr Magdalena Manyś-Gawrońska, mgawronska@ibch.poznan.pl,   1408, 1105
pok.105B, tel.: 1105, 61 852 25 09

 Wykaz umów zawartych przez ICHB PAN (30.11.2021)  


Dokumenty:

 • Regulamin zamówień publicznych
 • Ustawa: Prawo zamówień publicznych
 • Instrukcja dotycząca zamówień udzielanych w ramach projektów europejskich (sierpień 2021)
 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Udzielanie zp w 2021 - krótka instrukcja
 • Analiza potrzeb i wymagań - granty, projekty - propozycja zapisów
 • Analiza potrzeb i wymagań - inne niż granty, projekty - propozycja zapisów

Oferty

 • Oferta na dostawę odczynników chemicznych do magazynu
 • Oferta na dostawę końcówek i probówek do magazynu
 • Oferta na dostawę rękawiczek jednorazowych do magazynu
 • Oferta na artykuły biurowe
 • Oferta na akcesoria komputerowe
Cenniki na odczynniki:
 • Cennik TK Biotech -produkty Zymo Research    
 • Cennik Life Technologies   
 • Cennik Cell Signaling Technology   
 • Cennik New England Biolabs   
 • Cennik Norgen Biotek   
 • Cennik Qiagen   
Skip to content