Instytut

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest jedną z czołowych polskich jednostek naukowych. Jego wyjątkowość w skali Europy, a nawet świata stanowi działalność na styku trzech nauk: chemii, biologii i informatyki. Prowadzone są tu interdyscyplinarne badania obejmujące takie dziedziny, jak chemia bioorganiczna, biochemia, biologia molekularna, biologia systemowa, biologia syntetyczna i bioinformatyka, a w szczególności badania nad syntezą, strukturą i funkcją kwasów nukleinowych i białek oraz ich komponentów, a także nad ich wzajemnym oddziaływaniami w warunkach modelowych i komórkowych.
Zalążek Instytutu stanowił powstały w 1969 roku Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych Instytutu Chemii Organicznej PAN, przekształcony w roku 1980 w samodzielny Zakład Chemii Bioorganicznej PAN, a następnie w 1988 w Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Łącznie z afiliowanym przy ICHB PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Instytut zatrudnia obecnie ponad 550 pracowników, w tym ok. 100 pracowników naukowych (wśród nich 20 profesorów zwyczajnych i 27 doktorów habilitowanych). Prowadzone w ICHB PAN środowiskowe studium doktoranckie liczy ponad 100 słuchaczy, wykonujących swoje prace w ICHB PAN i innych instytutach PAN. Instytut ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii, w dwóch dyscyplinach: chemii i biochemii.

Zakłady

Pracownie

Patents

Zrealizowane projekty

W obrębie ICHB PAN działają 32 zakłady naukowe, a wspomaga je 9 pracowni specjalistycznych, oferujących wysokiej klasy zaplecze aparaturowe. Istotnym elementem w strukturze Instytutu jest także Ośrodek Nauki PAN, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Zespół Pokoi Gościnnych oraz Biblioteka. Ponadto, wspólnie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut utworzył unikatowe w skali kraju Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.