Grant GRIEG dla prof. Wojciecha Rypniewskiego

Konsorcjum utworzone przez Uniwersytet Gdański (lider), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Bergen rozpoczyna realizację projektu GRIEG pt. „INDEPTH. Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki”.

Jego głównym celem jest poznanie drobnoustrojów żyjących w głębinach i na dnie systemu grzbietów śródoceanicznych położonych w obszarze Morza Arktycznego poprzez analizę szlaków metabolicznych oraz charakterystykę białek kluczowych dla ich funkcjonowania. Dzięki Polsko-Norweskiej współpracy możliwe będzie połączenie sił w badaniach nad enzymami wyizolowanymi z ekstremofili, strategiami adaptacyjnymi do życia w warunkach ekstremalnych oraz bioróżnorodnością, ekologią i potencjałem biotechnologicznym tych niezwykłych mikroorganizmów.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii finansowane w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Kierownikiem projektu z ramienia ICHB PAN jest prof. dr hab. Wojciech Rypniewski. Łączny budżet projektu wynosi 6 389 850 PLN.

Skip to content