Granty NCN dla naukowców z ICHB PAN

Miło nam poinformować, że w konkursie MINIATURA 5 Narodowego Centrum Nauki finansowanie uzyskały kolejne dwa projekty z ICHB PAN: dr. Damiana Janeckiego „Identyfikacja białek znoszących oddziaływanie białka PABPC1 z ogonem poli(A) mRNA we wczesnej apoptozie” oraz dr Doroty Krystyny Gurdy-Woźnej „Optymalizacja warunków biodruku w celu stworzenia komórkowego modelu 3D raka wątroby, jako platformy skriningowej do selekcji związków o potencjale terapeutycznym”.

Lista rankingowa konkursu MINIATURA 5: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-10-18-wyniki-miniatura5-lipiec

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content