Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Rok 2020

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach COVID-19 (pdf)
 


Rok 2019

 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

 

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

dotyczący sprzedaży używanego serwera SGI UV100 architektura SMP (pamięć współdzielona), pojemność RAM (16TB), bez dysków (pdf).

Serwer znajduje się w siedzibie ICHB PAN (budynek CBPIO – PCSS)

Cena wywoławcza serwera SGI UV1000 wynosi 2500 euro (cena zostanie przeliczona na złotówki po kursie NBP z dnia poprzedzającego termin otwarcie ofert tj. 05.09.2019)

Oferty z ceną w zamkniętych kopertach oznaczonych :

Przetarg na sprzedaż serwera SGI UV1000 stanowiącego własność Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk nie otwierać przed 06.09.2019 godzina: 12:15”

należy składać w siedzibie ICHB PAN – PCSS ,ul. Jana Pawła II nr 10, pok. 030 (kancelaria) do 06 września 2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ICHB PAN – PCSS ,ul. Jana Pawła II nr 10, parter - sala konferencyjna 031  06 września 2019 r. o godz. 12.15.

-----------

Institute of Bioorganic Chemistry

Polish Academy of Sciences

Z. Noskowskiego str. 12/14

61-704 Poznań

 

WRITTEN TENDER PROCEDURE

SMP (Shared Memory) architecture, RAM capacity (16TB), without drives.

The server is located at the headquarters of IBCH PAS (CBPIO building - PSNC).

The starting price of the SGI UV1000 server is EUR 2500 (the price will be converted into PLN at the NBP exchange rate on the day preceding the opening date, i.e. 05.09.2019)(pdf).

Offers with the price in closed envelopes marked :

"The tender for the sale of the SGI UV1000 server owned by the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences should not be opened before 06.09.2019 at 12:15”

should be submitted at the headquartersof ICHB PAS - PSNC, ul. Jana Pawła II nr 10, room 030 (office) until 06 September 2019 until 12.00 pm.

Opening of offers will take place at the headquarters of ICHB PAN - PSNC, Jana Pawła II Street No. 10, ground floor - conference room 031 06 September 2019 at 12.15."

 

 


Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg ustny (licytacja):

dotyczący sprzedaży używanych samochodów marki Toyota Avensis, rok produkcji 2009, przebieg 392.030 km. oraz Peugeot 406, rok produkcji 2002, przebieg 187.556 km:

 • zarządzenie (pdf)
 • oświadczenie (doc)
 • ogłoszenie (doc)

 


 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do złożenia oferty na „Budowę rurociągu i kanalizacji kablowej na terenie lotniska Kąkolewo” gmina Grodzisk Wlkp. (powiat grodziski) (pdf).  Projekt wykonawczy (pdf), przedmiar robót (pdf).

 


 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny ofertowy:

dotyczący sprzedaży używanych samochodów marki Toyota Avensis, rok produkcji 2009, przebieg 392.030 km. oraz Peugeot 406, rok produkcji 2002, przebieg 187.556 km.

 • zasady przeprowadzania przetargów na sprzedaż samochodów: Toyota Avensis i Peugeot 406 (pdf)
 • ogłoszenie (pdf)
 • formularz ofertowy (pdf)
 • oświadczenie (pdf)

Protokół z przeprowadzonego I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych sporządzony w dniu 22.03.2019r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (pdf).

 


 

Rok 2018

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę Inkubatora CO2 z płaszczem wodnym do hodowli kultur komórkowych:
  - zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
  - oferta w formie edytowalnej (doc)
  - korespondencja z Wykonawcami:

         Wynik postępowania (pdf)

        Archiwum

Rok 2021

Sprzedaży siedmiu (7szt) używanych kotłów elektrycznych centralnego ogrzewania

 • Treść ogłoszenia (pdf)
  dodano: 31.05.2021r


ICHB/RR-4/REGIONAL COVID HUB/2021 system do magazynowania próbek

 • formularz ofertowy (doc)
  dodano: 31.05.2021r

 • Zapytanie o cene (pdf
  dodano: 31.05.2021r

 

Ogłoszenie dodane: 31.05.2021r.


ICHB/RR-1NEBI/2021 dostawa dwóch komór laminarnych

 • formularz ofertowy (doc)
  dodano: 16.03.2021r

 • Zapytanie o cene (pdf
  dodano: 16.03.2021r

 

Ogłoszenie dodane: 16.03.2021r.


ICHB/RR-2/NEBI/2021 dostawa automatycznego licznika komórek

 • formularz ofertowy (doc)
  dodano: 16.03.2021r
 • Zapytanie o cene (pdf)
  dodano: 16.03.2021r

 

Ogłoszenie dodane: 16.03.2021r.


ICHB/RR-3/2021 ​dostawa homogenizatora​​​​​​ 

 • zapytanie cenowe (pdf)
  dodano: 26.04.2021r
 • formularz oferty (doc)
  dodano: 26.04.2021r
 • protokół zdawczo - odbiorczy (pdf)
  dodano: 26.04.2021r

 

Ogłoszenie dodane: 26.04.2021r.

 

Ogłoszenia inne

rok 2018

 

 • ZUS 02/2018 - ochrona obiektu 2

          Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)  

         * korespondencja z Wykonawcami

             - zawiadomienie 1 (pdf)

          Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)

 

 • ZUS 01/2018 - ochrona obiektu

         Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)

         Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)

 

Rok 2020

ZUS 01/20 - ochrona obiektu

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)
 • Formularze edytowalne (doc)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)


  Archiwum

Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach na usługi społeczne

ZDN 5/20 - sekwencjonowanie próbek:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek (pdf)

 

ZDN 4/20 - czytnik płytek:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20
  czytnik płytek (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20
  czytnik płytek (pdf)

   

ZDN 3/20 - czytnik płytek:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 3/20
  czytnik płytek (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/20
  czytnik płytek (pdf)

 

ZDN 2/20 - datowanie kości

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/20 datowanie kości (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/20 datowanie kości (pdf)
   

ZDN 1/20 - odczynniki do bibliotek NGS

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)
 • formularze edytowalne ZDN 1/20 (doc)
 • zawiadomienie 1 ZDN 1/20 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)

Rok 2019

ZDN 2/19 automatyczny syntetyzer:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)

- formularze edytowalne ZDN 2/19 (doc)

* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)
 

ZDN 1/19 automatyczny syntetyzer:

* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)

- formularze edytowalne ZDN 1/19 (doc)

* ogłoszenie o nieudzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)
 Informacja o udzielanym zmówieniu na Rozszerzenie platformy współpracy o funkcjonalnościw ramach projektu badawczego pt. „Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej” (PROVIDEDH) o nr 2017/25/Z/ST6/03045, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2017/25/Z/ST6/03045 (pdf)

 •  ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

 


 

Rok 2018

 • ZDN 05/2018 - syntetyzer oligomerów RNA/DNA:

              Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)


              Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)

          
                 - formularz oferty_pl (doc)
                 - formularz oferty_eng(doc)
                 - wykaz doświadczenia_pl (doc)
                 - wykaz doświadczenia_eng(doc)

             - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
             - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)

 


 

 • ZDN 04/2018 - syntetyzer oligomerów RNA/DNA:

                    Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)


                    Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)


                     - formularz oferty_pl (doc)- w załączeniu


                     - formularz oferty_eng(doc)- w załączeniu


                     - wykaz doświadczenia_pl (doc)- w załączeniu


                     - wykaz doświadczenia_eng (doc) - w załączeniu


                   Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pl), (en)

 

 • ZDN 03/2018 - kalorymetr skaningowy:


                        Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                        - formularz oferty (doc)

                        - wykaz usług (doc)

                       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 02/2018 - wzbogacanie bibliotek DNA:


                        Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                        - formularz oferty (doc)

                        - wykaz usług (doc)

                        - korespondencja z Wykonawcami:                                                   

                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 01/2018 - sekwencjonowanie bibliotek DNA


                        Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (zip)

                            - korespondencja z Wykonawcami:                                                   

                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

Rok 2017

 

 

 • ZDN 08/2017 - mikroskopy

                          Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Modyfikacja przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 07/2017 - automatyczny mikroskop

                          Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                 - korespondencja z Wykonawcami:

                                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                                 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 06/2017 - mikroskopy

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 05/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA_3

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                                 

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 04/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA_2

                                   Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                                 

                                   Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)

 

 • ZDN 03/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 02/2017 - sekwencjonowanie bibliotek DNA

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                         - korespondencja z Wykonawcami:

                                                   * zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

 

 • ZDN 01/2017 - dostawa systemu do ddPCR

                                  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)

                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)

 

Rok 2020

ZDN 7/20 Dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC):

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (pdf)

 • ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (pdf)

 • formularz w wersji edytowalnej ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (doc)


ZDN 6/20 - cytometr:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 6/20
  cytometr 
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/20
  cytometr

  Archiwum

Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach z dziedziny nauki

Przejdź do Przetargi po terminie składania ofert, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął


Pozostałe zamówienia dla:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
w serwisie Platforma Zakupowa

 

Przetargi archiwalne:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne 

Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.

Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach z dziedziny nauki

Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA I OCZYSZCZANIA ATMOSFERY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA I OCZYSZCZANIA ATMOSFERY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-961ac2fb-107f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.ichb.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: oferta - https://miniportal.uzp.gov.pl/
oświadczenia, wnioski inne niż oferta - zampub@ibch.poznan.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1 536/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kontroli jakości powietrza i oczyszczania atmosfery do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych, pok. A33, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zwanych dalej „ Przedmiotem zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena – waga 60
b) Okres gwarancji -- waga 40
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty według niżej określonych zasad:
S = C+G
gdzie:
S – łączna liczba punktów przyznana ofercie badanej
C – liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium „cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium „okres gwarancji”
2. Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następujących zasad:
Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zaoferowaną za wykonanie Przedmiotu zamówienia i obliczał punkty według następującego wzoru:
C min
C = -------------- x 60
C (B)
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
C(B) – cena zawarta w ofercie badanej
Punktacja za kryterium „okres gwarancji” liczona będzie dla oferty według następujących zasad:
Ocena tego kryterium dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w ofercie oświadczenie o zaoferowanym okresie gwarancji. Zamawiający obliczał będzie punkty według następującego wzoru:
G(B)
G = --------------------- x 40
G max
gdzie:
G – liczba punktów przyznana ofercie badanej dla kryterium „okres gwarancji”
Gmax – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert
G(B) – okres gwarancji zawarty w badanej ofercie (minimalny okres 12 miesięcy)
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania okresu gwarancji na cały Przedmiot zamówienia krótszego niż minimalny okres gwarancji wskazany w Rozdziale XVI WARUNKI GWARANCJI niniejszej SWZ w tabeli. W przypadku:
a) podania okresu gwarancji krótszego niż minimalny okres gwarancji wskazany w Rozdziale XVI WARUNKI GWARANCJI niniejszej SWZ w tabeli, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
b) podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający sprowadzi okres gwarancji odpowiednio do 60 miesięcy i oceni ofertę, z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji, natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany okres gwarancji wpisany w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331, z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia – w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie: wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawić pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ przez ePUAP : https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-15


03/09/2021    S171

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 171-444498

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rosińska - Polak
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednosta naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leasing operacyjny z opcją wykupu skanera laserowego AMERSHAM TYPHOON 5 wraz z akcesoriami

Numer referencyjny: PN 535/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu skanera laserowego AMERSHAM TYPHOON 5 wraz z akcesoriami o wartości 830 644,50 zł brutto, w tym netto 675 320,73 zł oraz VAT 155 323,77 zł, zwanego dalej „Przedmiotem leasingu”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część opisu Przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu skanera laserowego AMERSHAM TYPHOON 5 wraz z akcesoriami o wartości 830 644,50 zł brutto, w tym netto 675 320,73 zł oraz VAT 155 323,77 zł, zwanego dalej „Przedmiotem leasingu”.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część opisu Przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 1 do SWZ

3. Oznaczenie Przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66114000-2 Leasing finansowy

4. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwany jest również „Leasingodawcą”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres leasingu: 60 miesięcy od podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego Przedmiotu leasingu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w powyższym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

XVII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO znajdują się w Rozdziale XVII SWZ.

1. Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu – zostaje zawarta na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu leasingu.

2. Przedmiotem leasingu jest skaner laserowy AMERSHAM TYPHOON 5 wraz z akcesoriami.

3. Zakup przedmiotu leasingu przez Wykonawcę nastąpi od firmy Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181 A, 02-222 Warszawa („Dostawca”) wybranego w toku postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4. Dostawa Przedmiotu leasingu nastąpi w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy leasingu (poprzedzonej zawarciem umowy sprzedaży Przedmiotu leasingu pomiędzy Dostawcą a Leasingodawcą).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie automatycznego mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie ma charakter jednorodny/jest niepodzielne, w związku z tym nie ma możliwości podziału na części.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA znajdują się w Rozdziale VII SWZ.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA) znajduje się w Rozdziale IX SWZ.

10. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KONTAKTOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ znajduje się w Rozdziale X SWZ.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY znajduje się w Rozdziale XI SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2021


18/08/2021    S159

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 159-419930

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wielentejczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wielentejczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednosta naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA ULTRAWIRÓWKI Z AKCESORIAMI DO MIEJSCA WSKAZANEGO W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Numer referencyjny: PN 534/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrawirówki z akcesoriami, zwanej dalej „Urządzeniem” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do budynku „C”, łącznik, parter, położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrawirówki z akcesoriami, zwanej dalej „Urządzeniem” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do budynku „C”, łącznik, parter, położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną część opisu Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania jakościowe Urządzenia zawarte są w Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Oznaczenie Przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt POIR.04.02.00-00-C004/19‐00 z dnia 31.12.2019 r., pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia w zakresie dostawy Urządzenia z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania wynosi maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy przez Strony.

2. Szczegółowy opis dotyczący terminu realizacji umowy uregulowany jest w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie ultrawirówki lub ultrawirówki z rotorami o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda.

Uwaga:

Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:

a) zmiany dotyczącej Urządzenia umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie Urządzenia z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie Urządzenia z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów w związku |z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie automatycznego mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie ma charakter jednorodny (jest niepodzielne), w związku z tym nie ma możliwości podziału na części.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA znajduje się w Rodziale VII SWZ.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA) znajduje się w Rodziale IX SWZ.

10.INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KONTAKTOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ znajduje się w Rodziale X SWZ.

11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY znajduje się w Rodziale XI SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2021


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Najem spektrometru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618528503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem spektrometru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a32578d-fe68-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00149691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt POIR.01.01.01-00-1877/20‐00 z dnia 18.06.2021 r., pt. Opracowanie wielkoskalowej syntezy kwasów nukleinowych z wykorzystaniem podłoży hybrydowych Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.1: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.ichb.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.ichb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:
1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1 531/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem spektrometru, zwanego dalej „Urządzeniem” dostarczonego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do budynku E pokój 02, piwnica położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.
Urządzenie musi być dostarczone wraz z instrukcją obsługi (co najmniej w języku angielskim), akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem.
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:
szkolenie z użytkowania (w siedzibie Zamawiającego) dla maksymalnie 4 uczestników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest, aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchomienia Urządzenia, nie później jednak, niż w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia Urządzenia), uwzględniające wszystkie aspekty użytkowania począwszy od podstawowych operacji po szczegóły dotyczące konserwacji, rozwiązywania problemów i elementów oprogramowania,
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Urządzenie w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Urządzenie musi być gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażone w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w Specyfikacji Technicznej zaznaczono inaczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość sekwencjonowania oligonukleotydów RNA (M)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 niniejszego rozdziału
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit b) zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia, że oferowany Przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wypełnionego formularza wymaganych parametrów technicznych sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty.
2) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił dokumenty, w tym zaświadczenia lub poświadczenia potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia cech wymienionych w opisie technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia, załączonym do oferty. Może to być w szczególności dokumentacja techniczna a także katalogi wydane przez producenta zawierające opis techniczny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza przedłożenie ww. dokumentów w języku angielskim;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych powyżej przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje uzupełnienie w wyznaczonym przez niego terminie przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia –w zakresie:
a) zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.), uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację Przedmiotu zamówienia, co Wykonawca musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siłą wyższą.
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.
Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-22


30/07/2021    S146

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2021/S 146-385816

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Banaś-Wilczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://portal.ichb.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego

Numer referencyjny: PN 532/2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

Do przedmiotu zamówienia należy także dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw komputerowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw komputerowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw komputerowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw komputerowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akceleratory graficzne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Akceleratory graficzne

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dyski HDD

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Dyski HDD

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dyski SSD

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Dyski SSD

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer NAS

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Serwer NAS

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).

2. Do przedmiotu zamówienia należy także:

dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),

— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące dostawy:

1) dla części nr 1 – przynajmniej jedną dostawę komputera o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 PLN brutto;

2) dla części nr 2 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 PLN brutto;

3) dla części nr 3 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 PLN brutto;

4) dla części nr 4 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 PLN brutto.

5) dla części nr 5 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 PLN brutto.

6) dla części nr 6 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 000, 00 PLN brutto.

7) dla części nr 7 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 PLN brutto.

8) dla części nr 8 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 500,00 PLN brutto.

9) dla części nr 9 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 PLN brutto.

Uwaga:

1. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków.

2. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych części, na które składa ofertę.

3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym mowa w pkt 2 lit. d musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

XII. Wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 340,00 PLN, w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia.

2. Gdy oferta składna jest tylko na jedną cześć, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na która składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

— część 1 – 600 PLN,

— część 2 – 100 PLN,

— część 3 – 200 PLN,

— część 4 – 190 PLN,

— część 5 – 100 PLN,

— część 6 – 400 PLN,

— część 7 – 600 PLN,

— część 8 – 50 PLN,

— część 9 – 100 PLN.

3. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą i przed upływem terminu na składanie ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule należy wskazać numer postępowania lub nazwę oraz część, której wadium dotyczy.

6. Wadium można wnosić w następujących formach:

— pieniądzu,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu: 51 130 1088 0001 3144 8520 0001, w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone w oryginale lub w postaci elektronicznej.

9. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

10. Zamawiający zwraca wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1–2 i 4–5 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty remontowe w budynkach i na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe w budynkach i na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu w podziale na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d323ee2c-ee9f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.ichb.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.ichb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:
1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
1.3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP2 533/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont fosy i śluzy budynku A

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowe w pomieszczeniach 15, 18 w budynku B12 oraz 105 w budynku B

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego Rozdziału.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XI. WADIUM
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na:
- część 1 – 690,00 zł
- część 2 – 720,00 zł
- część 3 – 290,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy
z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:
a) zmiany terminów realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, np. wprowadzenie zakazów w związku z obowiązującymi stanami zagrożenia (jak stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, itp.) uniemożliwiających/wstrzymujących realizację robót, dostaw, zakazy importu, eksportu, blokady granic i portów, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia itp. lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi wykazać,
b) zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
c) zmianę sposobu spełnienia świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
d) (jeśli dotyczy) zmianę Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak


Polska-Poznań: Usługi ubezpieczeń na życie

2021/S 138-367375

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Banaś-Wilczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pportal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednosta naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Numer referencyjny: PN 527/2021
II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Chemii Bioorganicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

— 66.51.10.00 – usługi ubezpieczeń na życie,

— 66.51.21.00 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia musi obejmować okres ubezpieczenia wynoszący 36 miesięcy, liczony od daty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, tj. w okresie od 1.10.2021 do 30.9.2024.

2. Szczegółowy opis dotyczący terminu realizacji umowy uregulowany jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość świadczeń / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane / Waga: 30
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 59, poz. 344 z późn.zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów:

— zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub,

— oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 1 usługę grupowego ubezpieczenia na życie, przy minimalnym okresie ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, i minimalną liczbą ubezpieczonych u danego ubezpieczającego wynoszącą nie mniej niż 250 osób.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne warunki umowy

1. Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne pn. Usługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy udziale Brokera ubezpieczeniowego m Broker NET Sp. z o. o. (nr zezwolenia KNF 1538/08), na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Przedmiot umowy będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z SWZ, w tym z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy.

3. Do umowy będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy zwane dalej „OWU” (odpowiednie do zakresu ubezpieczenia wynikające

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021


I. - II. - III. - IV. - VI.

Polska-Poznań: Aparatura do wykrywania i analizy

2021/S 128-338836

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rosińska-Polak
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.ichb.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparat pozwalający na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek)

Numer referencyjny: PN 530/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparat pozwalający na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek), zwanego dalej „Urządzeniem” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do budynku „A”, pokój 112, piętro pierwsze, położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku nr 2 do SWZ zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparat pozwalający na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek), zwanego dalej „Urządzeniem” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do budynku „A”, pokój 112, piętro pierwsze, położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku nr 2 do SWZ zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

Urządzenie musi być dostarczone wraz z instrukcją obsługi (co najmniej w języku angielskim), akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

a) szkolenie praktyczne (w siedzibie Zamawiającego) dla maksymalnie 10 uczestników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest, aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchomienia urządzenia) nie później jednak, niż po 4 tygodniach od dnia podpisania umowy przez strony, uwzględniające wszystkie aspekty użytkowania począwszy od podstawowych operacji po szczegóły dotyczące konserwacji, rozwiązywania problemów i elementów oprogramowania;

b) udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres minimum 24 miesięcy – szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w rozdziale XVII SWZ. Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczone były przez autoryzowane przez producenta jednostki.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 2 do SWZ (Specyfikacja techniczna).

2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt POIR.04.02.00-00-C004/19‐00 z dnia 31 grudnia 2019 r., pt. NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.

Uwaga:

Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami zawartymi z rozdziale XVIII SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie nastąpi w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, w Dziale Zamówień Publicznych, w pokoju 105 w budynku B.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie nastąpi 2.8.2021 o godz. 11.00, z uwzględnieniem postanowień art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie automatycznego mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132–139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie ma charakter jednorodny / jest niepodzielne, w związku z tym nie ma możliwości podziału na części.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia zostały opisane w rozdziale V SWZ.

10. Podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdziale VI SWZ.

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych) znajduje się w rozdziale VII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021


I. II. III. IV. VI.

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 128-338989

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Banaś-Wilczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzenia do sortowania komórek

Numer referencyjny: PN 528/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do sortowania komórek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, łącznik – budynek C – parter.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do sortowania komórek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, łącznik – budynek C – parter.

2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

— wniesienie urządzenia do sortowania komórek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. pod adres ICHB PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, łącznik – budynek C – parter,

— instalacja,

— uruchomienie,

— podstawowe szkolenie (teoretyczne i praktyczne) z użytkowania,

— szkolenie specjalistyczne.

Wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego (rozumianego jako możliwość wykonania napraw i wymiany części na koszt Zamawiającego przez co najmniej 5 lat po zakończeniu gwarancji).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 3 do SWZ.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

5. Ze względu na ograniczone wymiary miejsca instalacji (wysokość pomieszczenia: po lewej stronie 228 cm do kanału, po prawej stronie od 222 cm do 226 cm do kanału) i prowadzącego do niego ciągu komunikacyjnego Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy oraz ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczenia, w którym nastąpi instalacja urządzenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy i instalacji ponosi Wykonawca.

Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt POIR.04.02.00-00-C004/19‐00 z dnia 31 grudnia 2019 r., pt. NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie musi zostać wykonane w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy przez strony, jednak nie później do dnia 1 grudnia 2021 r. Termin wykonania zamówienia w zakresie dostawy urządzenia do sortowania komórek z instalacją, uruchomieniem i podstawowym szkoleniem (teoretycznym i praktycznym) z użytkowania zostanie ustalony z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie urządzenia do sortowania komórek lub cytometru przypływowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde.

Uwaga:

Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale XVII SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00, z uwzględnieniem postanowień art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie automatycznego mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132–139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie ma charakter jednorodny / jest niepodzielne, w związku z tym nie ma możliwości podziału na części.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia zostały opisane w rozdziale V SWZ.

10. Podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdziale VI SWZ.

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych) znajduje się w rozdziale VII SWZ.

12. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale XII SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 24 330,00 PLN.

13. Ze względu na ograniczone wymiary miejsca instalacji (wysokość pomieszczenia: po lewej stronie 228 cm do kanału, po prawej stronie od 222 cm do 226 cm do kanału) i prowadzącego do niego ciągu komunikacyjnego Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy oraz ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczenia, w którym nastąpi instalacja urządzenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy i instalacji ponosi Wykonawca.

Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021

wersja elektroniczna specyfikacji:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty remontowe w budynkach i na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu w podziale na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działaność naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe w budynkach i na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu w podziale na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3127c5be-d8a7-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.ichb.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.ichb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:
1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP2 529/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe w toaletach męskich w budynku B Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.
Zakres robót obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne, stolarske, płytkarskie, malarskie i wentylacyjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont fosy i śluzy budynku A

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowe w pomieszczeniach 15,18 w bud. B12 oraz 105 w bud. B

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana będzie ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert dla danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego Rozdziału,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na:
- część 1 – 5 470,00 zł
- część 2 – 690,00 zł
- część 3 – 720,00 zł
- część 4 – 290,00 zł

Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część musi wnieść wadium na kwotę równą sumie wartości wadium tych części zamówienia na które składa ofertę.Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą i przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy
z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:
a) zmiany terminów realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, np. wprowadzenie zakazów w związku z obowiązującymi stanami zagrożenia (jak stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, itp.) uniemożliwiających/wstrzymujących realizację robót, dostaw, zakazy importu, eksportu, blokady granic i portów, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia itp. lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi wykazać,
b) zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
c) zmianę sposobu spełnienia świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
d) (jeśli dotyczy) zmianę Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ STERYLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU AGAMEDE DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ STERYLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU AGAMEDE DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38d5f774-c9cc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.ichb.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.ichb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:
1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w formacie danych: w szczególności pdf. doc. docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę albo osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo na podstawie pełnomocnictwa. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1 526/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa modułowego stołu pod instrumenty oraz innych elementów wyposażenia
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SWZ oraz załącznikach

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu kontroli jakości powietrza i oczyszczania atmosfery.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu bezpieczeństwa chemicznego.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
(i) dla części 1 i 3 :
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie mebli laboratoryjnych, przy czym wartość takiej dostawy wynosiła, co najmniej 70 000,00 zł brutto (warunek dotyczy każdej części z osobna).
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
(ii) Dla części 2:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331, z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
dla części 1:
Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,
dla części 2:
Brak wymaganych środków dowodowych.
dla części 3:
a) Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,
b) Certyfikat zgodności z normą EN 14727 wystawiony przez jednostkę niezależną od producenta potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących segmentów do magazynowania dla laboratoriów,
c) Certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania wyciągów.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych powyżej przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje uzupełnienie w wyznaczonym przez niego terminie przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dla części 1:
Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,
dla części 2:
Brak wymaganych środków dowodowych.
dla części 3:
a) Aktualny atest higieniczny wystawiony przez niezależny od producenta ośrodek badawczy dotyczący mebli laboratoryjnych i medycznych do stosowania w laboratoriach,
b) Certyfikat zgodności z normą EN 14727 wystawiony przez jednostkę niezależną od producenta potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących segmentów do magazynowania dla laboratoriów,
c) Certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania wyciągów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia – w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie: wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawić pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1, 2 i 3 musi być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w terminie maksymalnie 6 dni od daty podpisana umowy przez Strony nie później jednak niż do 28 czerwca 2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA PROBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo - Badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA PROBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40bd0958-c1f9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem
z Platformy:
1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć,
że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP2 525/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały laboratoryjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy szczegółowego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Końcówki do pipet

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy szczegółowego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Probówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy szczegółowego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w Załączniku nr 3 do SWZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
3. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą żadnych przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia – w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu
z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające
z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie: wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego uznawanego jako siła wyższa tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie zakazów w związku
z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.) uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację szczegółowego zamówienia,
co Wykonawca musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji danego szczegółowego zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siła wyższą.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawić pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

ZAŁĄCZNIKI:


Korespondencja z wykonawcami:
TP2 524/2021 Kwota Zamawiającego - dodano: 02.06.2021, godz.10:50

Zestawienie złożonych ofert: 02/06/2021
TP2 524/2021 Informacja z otwarcia ofert- dodano: 02.06.2021, godz.12:00

Wynik Postępowania:
TP2 524/2021 wynik postępowania - dodano 22.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademi Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffd7392c-bd45-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00063747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem
z Platformy:
1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć,
że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP2 524/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania
(na podstawie szczegółowych zamówień), dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych do siedziby Zamawiającego, w ilościach i asortymencie wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zwana dalej „Przedmiotem zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy szczegółowego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na dostawie (w tym sukcesywnej) objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, przy czym wartość takiej dostawy w (w tym sukcesywnej) wynosiła, co najmniej 150 000,00 zł brutto.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym mowa w pkt 2 lit d) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy
z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia – w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu
z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające
z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie: wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego uznawanego jako siła wyższa tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie zakazów w związku
z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.) uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację szczegółowego zamówienia,
co Wykonawca musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji danego szczegółowego zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siła wyższą.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawić pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

ZAŁACZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618528503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea5c3b5c-a72a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN 523/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania (na podstawie szczegółowych zamówień), dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zwana dalej „Przedmiotem zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy szczegółowego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie drobnego sprzętu laboratoryjnego (min. in. końcówek do pipet, probówek, flakonów), przy czym wartość takiej dostawy wynosiła, co najmniej 200 000,00 zł brutto.Uwaga:Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym mowa w pkt 2 lit d) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału,Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia – w zakresie: a) zmiany dotyczącej Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie: wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego uznawanego jako siła wyższa tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.) uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację szczegółowego zamówienia, co Wykonawca musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji danego szczegółowego zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siła wyższą.Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawić pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:a) określenie rodzaju zmiany,b) określenie zakresu zmiany,c) określenie warunków wprowadzenia zmian.Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy skłądać poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS - cz. 1,urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS-cz. 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618528503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS - cz. 1,urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS-cz. 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3480d29f-a32f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN 522/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert, będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty oceniane będą punktowo. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert, będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert, będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty oceniane będą punktowo. Punktacja przyznawana ofertom dla danych części zamówienia, w poszczególnych kryteriach oceny ofert, będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:dla części 1Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego, przy czym wartość takiej dostawy wynosiła, co najmniej 200 000,00 zł brutto.dla części 2Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego, przy czym wartość takiej dostawy wynosiła, co najmniej 100 000,00 zł brutto.Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi przedstawić dokumenty potwierdzające wartość dostaw na kwotę równą sumie wartości dostaw dla obydwu części zamówienia. Uwaga:Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym mowa w pkt 2 lit d) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego Rozdziału,Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia – w zakresie: a) zmiany dotyczące przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie: wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego uznawanego jako siła wyższa tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.) uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację szczegółowego zamówienia, co Wykonawca musi wykazać, Strony ustalą termin realizacji Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siła wyższą,Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawić pisemny wniosek o zmianę postanowień u mowy zawierający:a) określenie rodzaju zmiany,b) określenie zakresu zmiany,c) określenie warunków wprowadzenia zmian.Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

wersja elektroniczna specyfikacji:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 02/06/2021
Wykonawca: COMBION Bartosz Wojciechowicz
ul. Ptasia 16/4
Poznań 60-319
Osoba kontaktowa: Magdalena Manyś - Gawrońska
Pliki:

PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Zamawiający:
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Noskowskiego 12/14,
61-704 Poznań
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej zwana SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019 z późn. zm) pn.
DOSTAWA SYSTEMU INTELIGENTNEGO MAGAZYNOWANIA I ZARZĄDZANIA OBSŁUGĄ
PRÓBEK
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Poznań, kwiecień 2021 r.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
Numer telefonu: tel. + 48 618528503
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00
Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: portal.ichb.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: portal.ichb.pl
Komunikacja w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w tym
składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie
oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu, ePuapu.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r .
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej ustawą
Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie ma
charakter jednorodny/jest niepodzielne, w związku z tym nie ma możliwości podziału na
części.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8
ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu inteligentnego magazynowania i zarządzania
obsługą próbek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Centrum
Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych w Centrum Zaawansowanych Technologii
UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, pok. A33, piętro 0 wraz z instalacją,
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem
serwisu gwarancyjnego.
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną część opisu Przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie
umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Oznaczenie Przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia w zakresie dostawy systemu inteligentnego
magazynowania i zarządzania obsługą próbek z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z
użytkowania wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy przez Strony.
2. Szczegółowy opis dotyczący terminu realizacji umowy uregulowany jest w Projekcie
umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach opisanych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie zautomatyzowanego instrumentu
laboratoryjnego albo urządzenia przemysłowego albo zrobotyzowanej linii
technologicznej albo systemu informatycznego do sterowania automatyką na łączną
wartość co najmniej 200 000 zł brutto.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż
złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez
Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to
ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek
udziału, o którym mowa w pkt 2 lit d) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 108 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp):
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1) (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
(art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie(art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) ;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).
2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy również Wykonawcę
zgodnie z:
1) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności);
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;
3. Zamawiający zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy Pzp w przypadkach, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie
byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja
ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca
do wykonania zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 110
ust. 2 ustawy Pzp.
VII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
(OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, s. 16). JEDZ stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Wykonawca składa również JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby wraz
z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie należy sporządzić
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Sporządzając oświadczenie JEDZ zaleca się skorzystać z nieodpłatnego narzędzia
wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza
JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod
adresem https://espd.uzp.gov.pl
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml, wygenerowany z narzędzia
ESPD, w wersji do zaimportowania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp dotyczącej prawomocnego skazania za
określone przestępstwa oraz
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn zm), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentu, jeśli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów;
6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.
Ww. oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, składa
każdy z Wykonawców;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego
rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego
rozdziału. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem;
2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału, zaświadczenia
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 5)
niniejszego rozdziału, odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.2
pkt 6) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty wymienione w ww. punkcie powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesięcy przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. W zakresie ważności tych oświadczeń obowiązują terminy jak
do ważności dokumentów, które one zastępują.
8) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w Rozdziale III SWZ oraz załączniku nr 2 do SWZ,
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Formularza wymaganych parametrów
technicznych, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;
2) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił
dokumenty, w tym zaświadczenia lub poświadczenia potwierdzające posiadanie przez
przedmiot zamówienia cech wymienionych w opisie technicznym oferowanego
przedmiotu zamówienia, załączonym do oferty. Może to być w szczególności
dokumentacja techniczna a także katalogi wydane przez producenta zawierające opis
techniczny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza przedłożenie ww.
dokumentów w języku angielskim;
3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli
potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez
Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria;
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych powyżej przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,
Zamawiający przewiduje uzupełnienie w wyznaczonym przez niego terminie
przedmiotowych środków dowodowych.
VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostepniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ust.
2ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie podmiotu
udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy.
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty,
a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te
zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp). W takim przypadku, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, wzór stanowi
załącznik nr 4 do SWZ.
6. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania.
8. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
9. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy
w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania).
11. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.
X. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KONTAKTOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
1. Informacje ogólne:
1) Komunikacja o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
2) Komunikacja o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem,
że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
3) Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena
Manyś - Gawrońska, adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, aby złożyć ofertę musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci
papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej)
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, znajdującego się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP), znajdujące się pod
adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
„Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty z wymaganymi załącznikami przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej wskazany w ust.1 pkt 2) niniejszego Rozdziału lub na ePUAP.
8) Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania (ID postępowania) jako załącznik
do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę i korzystanie z systemu miniPortal:
a) Konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym
z dostępem do sieci Internet.
b) Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS
1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się
o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem
standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego
wniosek do Zamawiającego, ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia”
jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
c) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
 Mozilla Firefox od wersji 15
 Google Chrome od wersji 20
 Microsoft Edge.
Szczegółowe wymagania sprzętowo – aplikacyjne znajdują się w Regulaminach
i opisach warunków, o których mowa w pkt. 8.4.
11) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z MiniPortalu określone w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP), oraz uznaje je za wiążące.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkami:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
12) Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów: .zip .7Z)
c) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem
integralności plików.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania i wycofania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie
i wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (TED) lub numerem (sygnaturą) postępowania
wskazanym w SWZ.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email: zampub@ibch.poznan.pl , wskazany w ust.1 pkt 2)
niniejszego Rozdziału.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki.
4) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej,
na wskazany w ust.1 pkt 2) niniejszego Rozdziału adres e-mail.
5) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów
w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci
papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na wskazany w ust.1 pkt 2) niniejszego Rozdziału adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).
6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach,
zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania":
a) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi
podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
b) zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
8) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które
każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust.
2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) pełnomocnictwa - mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
3. Złożenie oferty:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W ofert
Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail oraz skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Przy wpisywaniu
nazwy Instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzane dane.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – oferta musi być
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą
spełniać wymagania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016
roku.
4) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności:
pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, xps, odt, ods, odp, pptx.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades.
5) Sposób złożenia oferty przez miniPortal, w tym automatycznego szyfrowania oferty
opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Wykonawca po zaszyfrowaniu przesyła dokumenty za pomocą formularza do
komunikacji (do składania ofert) przez ePUAP.
6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym, osobnym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym.
7) Wraz z ofertą Wykonawca składa:
a) Oświadczenia JEDZ, o których mowa w Rozdziale VII ust.1;
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 (jeśli
dotyczy);
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; stosowne
pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
d) przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale VII ust.6
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektroniczne
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona
w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w SWZ.
4. W terminie składania ofert określonym w SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ),
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, wraz
z przedmiotowymi środkami dowodowymi i kryteriami oceny oferty
b) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej,
c) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej, o ile Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów,
d) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie
z SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Wzór zobowiązania do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ),
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,
o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit f) powyżej SWZ,
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
i) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt f) i g) SWZ dla osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118
PZP,
5. Dokument składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone
w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie
art. 70 PZP określającym sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt -8.15 ppkt. 6) oraz 8.17 ppkt4). Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie ww. pliku przez Wykonawcę.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do
SWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W przeciwny razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej
zainteresowanej osoby.
7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej
tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca może
wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed
terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona zgodnie z zasadami
opisami w SWZ.
9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ.
10. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
XII. WADIUM
Zamawiający nie będzie pobierał wadium w niniejszym postępowaniu.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez ores 90 dni, tj. do dnia 23.08.2021
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP do dnia 26.05.2021 r. do godz.
09:00
2. Oferta musi być złożona do upływu terminu składania ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2021 r. o godz. 11:00, z uwzględnieniem postanowień
art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie automatycznego mechanizmu do odszyfrowania
ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. Otwarcie ofert nie jest jawne.
XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu oferty,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Cena oferty brutto musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca
w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny
wariantowej wyrażonej jako przedział cenowy lub zawierającej warunki i zastrzeżenia,
spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.
5. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani zmianom.
6. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od
zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy
zaokrąglić w górę).
7. Zamawiający przy ocenie ofert będzie porównywał ceny brutto.
8. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty ubezpieczenia
i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wykonanie
wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ i umową jak i ewentualne ryzyko wynikające
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie
będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy
będzie miała zastosowanie.
XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert
a) Cena – waga 60
b) Termin dostawy - waga 40
2. Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami
wyszczególnionymi powyżej.
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty
za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:
S = C+T
gdzie:
S – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „cena”
T – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „termin dostawy”
Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następujących zasad:
Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zaoferowaną za
wykonanie Przedmiotu zamówienia i obliczał punkty według następującego wzoru:
C min
C = ---------------------- x 60
C (x)
gdzie:
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie dla kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
C(x) – cena badanej oferty
Punktacja za kryterium „termin dostawy (dalej dostawa)” liczona będzie dla oferty
według następujących zasad:
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Ocena tego kryterium dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w ofercie
oświadczenie o terminie dostawy.
UWAGA: Termin dostawy należy podawać w pełnych dniach.
Punktacja za kryterium „termin dostawy” liczona będzie dla oferty według następującego
wzoru:
T min
T = ----------------------- x 40
T(x)
gdzie:
T – liczba punktów przyznana badanej ofercie dla kryterium „termin dostawy”
Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy (podany w dniach) wśród
złożonych ofert
T(X) – termin dostawy (podany w dniach) zawarty w badanej ofercie
(maksymalnie 21 dni)
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że podany w ofercie termin dostawy nie może być dłuższy
niż 21 dni.
W przypadku podania terminu dostawy dłuższego niż 21 dni, Zamawiający odrzuci ofertę,
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako ofertę, której treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia.
XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia –
w zakresie:
a) zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego
asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż
wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż
wskazana w ofercie; wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi
pisemnie udokumentować,
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia
zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec,
nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów
w związku |z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania
zbrojne, wywłaszczenia, etc.), uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację
Przedmiotu zamówienia, co Wynajmujący musi wykazać; Strony ustalą termin
realizacji Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siłą
wyższą.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna
przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych
w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej lub elektronicznej.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”).
Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XIX. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane
osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób
upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się
w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych
osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul.
Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane
osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz
jej rozliczeniem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na
potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych
w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia.
Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca
ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych,
wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą
tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych,
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane
innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo
które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom
właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia
publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych,
wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy
powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.
XXII. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oświadcza, że posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm).
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1 Formularz Oferty
Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
Załącznik nr 4 Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
JEDZ
Załącznik nr 6 Projekt umowy
Załącznik nr 7 Wzór Załącznika nr 1 do oferty – Szczegółowy opis techniczny
Specyfikację sporządził:
- pod względem merytorycznym: …………………………………… ………………….
(imię i nazwisko) (podpis)
- pod względem formalnym: …………………………………… ………………….
(imię i nazwisko) (podpis)
Specyfikację zatwierdzam,
podpis Kierownika Jednostki
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
.........................., dnia.................
Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. .................................. mail ............................................, NIP/PESEL .................................
REGON ....................................... NR KRS/CEiDG ………………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 521/2021 na dostawę systemu inteligentnego
magazynowania i zarządzania obsługą próbek, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y),
że:
1. Oferuję (-my) realizację Przedmiotu zamówienia:
- za cenę całkowitą brutto: ..........................................
- z terminem dostawy …… dni od podpisania umowy przez Strony (maksymalnie 21 dni).
- z okresem gwarancji……………………………..( minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy ).
2. Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty opis techniczny potwierdzający spełnianie
wymagań Zamawiającego określonych w SWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), stanowiący załącznik nr 1 do oferty (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SWZ).
3. Oświadczam (-my) iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca
realizacji Przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego Przedmiotu
zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SWZ.
4. Informuję (-my), że jestem (jesteśmy) związany (związani) ofertą na czas wskazany w SWZ,
a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy warunki określone w ofercie
obowiązują przez cały okres trwania umowy.
5. Informuję (-my), iż zapoznałem (zapoznaliśmy) się z warunkami zamówienia określonymi
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach oraz w Projekcie umowy i akceptuję
(-my) postanowienia w nich zawarte bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (-my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie
zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone
(np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnym pliku) są
jawne.
7. Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście/przy udziale
podwykonawców.
W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami
i w terminach określonych w projekcie umowy.
9. Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez
zastrzeżeń jego treść.
10. Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn.
nieużywany przed dniem dostarczenia.
11. Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez
konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą
liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskana pełnej
funkcjonalności) oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek
zasilających, chyba że w SWZ zaznaczono inaczej.
12. Oświadczam(my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest
przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
13. Oświadczam(y), że zapewniamy …-miesięczną gwarancję, w ramach której
zapewniamy:……………… czas reakcji, …………….czas naprawy, ………………… czas wymiany
urządzenia na nowe w sytuacji opisanej w § 7 pkt 2 lit. f wzoru umowy (czas reakcji
max. 24 h, czas naprawy max. 60 dni roboczych, wymiana max. 60 dni roboczych).
Uwaga:
W przypadku niepodania czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz niepodania czasu naprawy,
Zamawiający przyjmie - czas reakcji max 24 h, czas naprawy max. 60 dni roboczych, czas wymiany
max 60 dni roboczych )
14. Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii e-mailem na adres: ………………. przez ……...
godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od poniedziałku do piątku (min. 8h
na dobę od godz. 8.00 do 16.00).
15. Oświadczam (-my), że posiadam(my) status mikroprzedsiębiorcy/małego
przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 r.
poz. 403 z późn. zm).
(*) – niepotrzebne skreślić
[Podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy]
Załączniki:
1. opis techniczny przedmiotu zamówienia
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu inteligentnego magazynowania i zarządzania
obsługą próbek wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania wraz
z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego do
Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych w Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, pok. A33, piętro 0.
Przedmiot zamówienia ma stanowić jeden zintegrowany system, do którego funkcjonowania
nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń.
Dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem
dostarczenia.
Dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu
dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskana pełnej funkcjonalności) oraz pozwalający
na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w SWZ zaznaczono
inaczej.
Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony przedmiot zostanie objęty minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji,
a Wykonawca zapewni w ramach gwarancji:
- czas reakcji na zgłoszenie awarii: maksymalnie 24 h,
- czas naprawy: maksymalnie 60 dni roboczych,
- wymianę urządzenia na nowe w sytuacji opisanej w §7 pkt 2 lit. F wzoru umowy:
maksymalnie 60 dni roboczych.
Parametry techniczne, które musi spełniać systemu inteligentnego magazynowania
i zarządzania obsługą próbek są następujące:
1. System do przechowywania próbek w formie niezależnie sterowanego
zautomatyzowanego mechanizmu umieszczonego w posiadanej przez ICHB PAN
zamrażarce laboratoryjnej LGPv 8420 MedLine:
a) Kompatybilność mechanizmu z probówkami w formacie FluidX AcoustiX Tubes
(Brooks) i 384 dołkowymi płytkami mikrotestowymi w formacie SBS;
b) Minimalna pojemność systemu: 30 000 próbek w formacie FluidX AcoustiX Tubes
(Brooks) albo 120 000 szt. próbek na płytkach 384 dołkowych w formacie SBS;
c) Czas deponowania jednego racku FluidX AcoustiX Tubes (Brooks) albo jednej płytki SBS
nie dłuższy niż 25 sekund;
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
d) Czas dostępności jednego racku FluidX AcoustiX Tubes (Brooks) albo jednej płytki SBS
nie dłuższy niż 25 sekund;
e) Możliwość przenoszenia mechanizmu pomiędzy różnymi zamrażarkami LGPv 8420
MedLine oferowana jako usługa serwisowa.
2. System przemieszczania próbek między bazą a ciągiem badawczym składający się z robota
i toru jezdnego:
2.1. Parametry robota:
a) Zasięg roboczy: 900-1000 mm;
b) Powtarzalność centralnego punktu narzędzia przy udźwigu co najmniej 5 kilogramów
nie mniejsza niż (TCP ± 0,04 mm);
c) Liczba osi: 6;
d) Minimalny stopień ochrony robota zapewniany przez obudowę urządzenia: klasa
czystości zgodna z ISO 5 (ISO 14644-1);
e) Funkcje bezpieczeństwa SLS, SLP, STR, STO, SS1 zgodne z normą EN ISO 10218-1;
f) Dedykowany chwytak elektryczny z możliwością regulacji ścisku do przenoszenia
płytek mikrotestowych w formacie SBS i racków probówek FluidX AcoustiX Tubes
(Brooks);
g) Masa ramienia robota nie większa niż 35 kg;
h) Minimalne zakresy kątowe przegubów w stopniach:
 oś J1: 460 stopni;
 oś J2: 280 stopni;
 oś J3: 280 stopni;
 oś J4: 390 stopni;
 oś J5: 230 stopni;
 oś J6: 380 stopni.
i) Diody LED zabudowane na ramieniu robota wskazujące status jego pracy;
j) Panel operatorski wbudowany w ramię robota umożliwiający zapamiętywanie jego
pozycji;
k) Wymagane właściwości układu kontrolno-sterującego:
 minimalna liczba obsługiwanych osi robota: 6;
 możliwość podłączenie co najmniej 1 osi zewnętrznej;
 zasilanie jednofazowe: 230V, 50 Hz;
 obsługa przynajmniej 32 wejść dyskretnych;
 obsługa przynajmniej 32 wyjść dyskretnych.
l) Wymagane właściwości przenośnego panelu sterowania:
 możliwość ręcznego sterowania oraz programowania ruchów robota;
 kolorowy jedno- albo wielodotykowy wyświetlacz o przekątnej nie
mniejszej niż 6”;
 wbudowany port USB do zapisywania i odczytywania programów pracy
robota;
 przycisk bezpieczeństwa do zatrzymywania robota.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
m) Wymagane właściwości oprogramowania:
 programowanie robota, układu kontrolno-sterującego, przenośnego i
stacjonarnego panelu sterowania;
 diagnostyka robota, układu kontrolno-sterującego, przenośnego i
stacjonarnego panelu sterowania;
 symulacja „offline" i wizualizacja pracy robota;
 importowanie modeli CAD;
 licencja na co najmniej dwa stanowiska komputerowe.
2.2. Parametry toru jezdnego:
a) Długość jezdna toru min. 2500 mm;
b) Tor jezdny wykonany ze stali malowanej proszkowo;
c) Tor jezdny posiadający możliwość wyregulowania poziomu;
d) zawierający serwonapęd z enkoderem absolutnym o rozdzielczości nie gorszej niż 21
bitów oraz funkcją tłumienia drgań mechanicznych;
e) serwonapęd napędzającego tor jezdny posiadający komunikacje z zamontowanym na
nim robotem oraz integrację jego jako 7 oś robota;
f) tor jezdny zawierający śrubę kulową o minimalnej średnicy 32 mm oraz skoku
minimalnym 32 mm na obrót napędzaną przez serwonapęd;
g) podstawa robota osadzona na czterech wózkach liniowych z prowadnicami
o szerokości szyny minimalnej 25 mm;
h) tor jezdny zamocowany w podłodze technicznej (podniesionej) z osłoną części jezdnej;
i) elementy nośne toru jezdnego obrobione mechanicznie;
j) przewody elektryczne toru jezdnego zabudowane w prowadniku przewodów;
k) nośność toru jezdnego nie mniejsza niż 150 kg;
l) szafa elektryczna do sterowania toru jezdnego.
3. Integracja systemu przechowywania próbek z posiadanym przez ICHB PAN systemem
sterowania automatyką typu „scheduling software” (Agilent VWorks v.12):
a) Napisanie dedykowanego drivera (pluginu) do mechanizmu (odbiór i przenoszenie
racków i płytek SBS na wskazane pozycje mechanizmu);
b) Napisanie dedykowanego drivera (pluginu) do modułu przemieszczania próbek do
okręgu robota.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 3 do SWZ
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
___________________, dnia _____________ r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu …………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….….
oświadczam, że na zasadzie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 z późn. zm.) zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy
…………………………………………………………………………...( zwanego dalej „Wykonawca”)
przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego PN 521/2020 na dostawę systemu inteligentnego
magazynowania i zarządzania obsługą próbek następujące zasoby:
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia
w następujący sposób:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy Przedmiot zamówienia, których wskazane
zdolności dotyczą.
Z Wykonawcą łączyć nas będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy]
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 4 do SWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)
______________________, dnia _____________ r.
OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE
ZGODNIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji PN 521/2021 na dostawę
systemu inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą próbek:
Ja niżej podpisany
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
oświadczam, że poszczególni wykonawcy wykonają następujące dostawy:
Wykonawca (nazwa Wykonawcy spośród podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca (nazwa Wykonawcy spośród podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
[Podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy]
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 5 do SWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.
125 UST. 1 PZP ZŁOŻONYM NA FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego PN 521/2021 na:
DOSTAWĘ SYSTEMU INTELIGENTNEGO MAGAZYNOWANIA I ZARZĄDZANIA OBSŁUGĄ
PRÓBEK
Ja niżej podpisany
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.) przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) przez Wykonawcę, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
- art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczących ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.
____________________________
(podpis)
Dokument może być przekazany:
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wykonawcę
lub
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej
i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna
kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony
własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wykonawcę lub przez notariusza.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 6 do SWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa nr PN 521/2021
zawarta w dniu ………………………. 2021 r. w Poznaniu pomiędzy:
Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu (61-704),
ul. Z. Noskowskiego 12/14, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod numerem RINIII-
16/98, NIP 777-00-02-062, REGON 000849327, RIN zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
a
................................ z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla
..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał
zakładowy ..............................., NIP…, REGON, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną
przez:
1. ......................................
2. ......................................
zwanych w treści umowy łącznie „Stronami”
Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat postępowania o wartości zamówienia równej lub
przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm), prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
nr ..................., dnia…………..
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa – sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu systemu
inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą próbek o minimalnych parametrach
technicznych, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartego w
załączniku nr 2 do SWZ. System inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą
próbek zwany jest dalej „Urządzeniem”
2. Do zakresu Przedmiotu umowy należy także:
1) wniesienie Urządzenia do Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych
w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-
614 Poznań, pok. A33, piętro 0,
2) instalacja Urządzenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego,
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
3) dostarczenie Instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim; instrukcja ma
obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi
Urządzenia przez użytkownika,
4) udzielenie gwarancji na Urządzenie na warunkach określonych w § 7 umowy,
5) zapewnienie serwisu gwarancyjnego.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Urządzenie:
- będzie fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia,
- nie będzie przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,
- będzie gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz
musi być wyposażone w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych
gniazdek zasilających, chyba że w Specyfikacji Technicznej zaznaczono inaczej.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie, zgodnie z zasadami i na warunkach
określonych w SWZ, niniejszej umowie oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie, w terminie
……. dni od dnia podpisania niniejszej umowy tj. do dnia …………………..
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla osób wskazanych przez
Zamawiającego, w dniu dostarczenia Urządzenia.
3. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany, po podpisaniu przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy.
§ 3.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości Przedmiot umowy
wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto …………………w tym netto ……………. zł, VAT
…………………………… zł.
2. W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust.1 niniejszego paragrafu został
wliczony koszt dostawy Urządzenia, jego wniesienie, uruchomienie, przeszkolenie
pracowników, koszt ubezpieczenia na czas transportu, koszty gwarancji.
Nieuwzględnienie przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie jakichkolwiek innych
wydatków, nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
3. Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.
NIP Zamawiającego 777-00-02-062
NIP Wykonawcy ……………….
4. Wykonawca zobowiązuje się do mailowego powiadomienia pracowników
Zamawiającego (łącznie):
p……………………..(email:………………………..)
p……………………..(email:………………………..)
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
o gotowości dostarczenia Przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w siedzibie
Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem
dostarczenia.
5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu zdawczoodbiorczego:
- po stronie Zamawiającego:
p. ……………………; email: …………………………..,
oraz
- p. ……………….....; email……………………….
- od stronie Wykonawcy……….……………….; email: ……………………………
6. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy i który będzie sporządzany po
dostarczeniu i instalacji Urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia
oraz przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
Wszystkie prace związane z dostawą Urządzenia prowadzone będą na koszt Wykonawcy.
7. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu
rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad Urządzenia w terminie późniejszym.
8. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto, podane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres:
faktura@ibch.poznan.pl, lub dla Wykonawców zagranicznych invoice@ibch.poznan.pl
lub przesłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prywatnym), wskazując jako
identyfikator Zamawiającego numer GLN 5907696026909. Datą spełnienia świadczenia
jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę
Wykonawcy.
§ 4.
Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się o wszelkich zmianach
statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
§ 5.
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę -
decyduje data sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego –
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 lit a) niniejszej umowy
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tego wynagrodzenia.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje świadczeń z tytułu
gwarancji albo wykonuje je niezgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej
umowie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy następny
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczeń gwarancyjnych,
w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
4. Naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie pozbawia
Zamawiającego prawa do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z Wykonawcą
z naliczeniem kary umownej, o której mowa w ust. 2, jeżeli przypadek nierealizowania
obowiązku z tytułu gwarancji się powtórzy.
5. Naliczanie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezależne od siebie.
6. Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
7. Łączna wartość kar umownych wynosi 26% wynagrodzenia brutto.
§ 6.
1. Niniejsza umowa, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy przy zachowaniu
trybu postępowania określonego w ust. 2 poniżej.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Urządzenia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z
produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy,
pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie
asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia zdarzenia
uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie
niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec,
nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów
w związku |z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne,
wywłaszczenia, etc.), uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację Przedmiotu
zamówienia, co Wynajmujący musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji
Przedmiotu umowy z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siłą wyższą.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna
przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
4. Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych
w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej lub elektronicznej.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego Urządzenia kartę gwarancyjną
lub inne dokument mający charakter karty gwarancyjnej, który będzie doręczony
Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i będzie wystawiony
z datą podpisania tego protokołu.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone Urządzenie według następujących zasad:
a) Terminy:
Nazwa urządzenia
Czas reakcji
(max. 24 h)
Czas naprawy
(max. 60 dni
roboczych.)
Okres gwarancji (min.
12 m-cy)
system inteligentnego
magazynowania i zarządzania
obsługą próbek
… h ….. tyg. …. miesięcy
b) przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Strony rozumieją czas przybycia serwisu do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, gdzie dostarczono Urządzenie, liczony od momentu
zgłoszenia awarii;
c) przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od zgłoszenia awarii do momentu
dokonania naprawy; termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek
wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać,
d) gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy Urządzenia, wraz z potrzebnymi częściami,
materiałami i kosztami specjalisty, włączając koszty podróży,
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
e) bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
Urządzenia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy;
f) wymiana Urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi
w przypadku 2 istotnych ich awarii; za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie
uniemożliwiające funkcjonowanie Urządzenia; wymiana Urządzenia (albo jego podzespołu)
powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”;
w przypadku wymiany uszkodzonego Urządzenia (albo jego podzespołu) na nowe
obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty; okres gwarancji
będzie biegł w takim przypadku od początku, a Wykonawca dokona dostawy nowego
urządzenia w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych;
g) przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym corocznych przeglądów serwisowych, pierwszy
po roku, a ostatni w roku, w którym kończy się gwarancja na użytkowanie Urządzenia.
3. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii w dniach od poniedziałku do piątku
e - mailem na adres: ………………………..
4. Wykonawca zapewni obsługę serwisu technicznego w dniach od poniedziałku do piątku
e-mailem na adres: ………………….………
5. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy
lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje,
że dane osobowe dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których
Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane
RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON
000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem,
rozliczeniem oraz administracją;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego z umowy z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Zamawiającego.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na
potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia.
Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem
Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704
Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz
jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się
o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych
w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne;
przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych,
wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy
powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, o której mowa w ust.1
niniejszego paragrafu i ją zrozumiał.
§ 9.
1. ICHB PAN oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika
I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm).
2. ………………………………oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy / małego
przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy / dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu
załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art.
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm).
*(niepotrzebne skreślić)
§ 10.
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej
pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SWZ oraz ofercie Wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
opcja – jeśli umowa będzie sporządzona w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
Wykonawca Zamawiający
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo -odbiorczy
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
załącznik nr 2 do umowy PN 521/2021
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Protokół zdawczo-odbiorczy
sporządzony w .................. w dniu .......................
pomiędzy
...............................................................................
jako Oferentem
a
Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego
12/14 w (61-704) Poznań, reprezentowanym przez:
..............................................................................
jako Zamawiającym
1) Przedmiotem odbioru jest system inteligentnego magazynowania i zarządzania
obsługą próbek o minimalnych parametrach technicznych, określonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartego w załączniku nr 2 do SWZ
oraz założonej oferty z dnia ……………………., tj. urządzenia o następujących
parametrach:
- typ: …………………………………….…………….
- model: ……………………………..……….……..,
- data produkcji: …………………….………….,
- nr seryjny: ………………………………...……….
- inne: …………………………………………….…….
Dostarczonego do miejsca wskazanego w ICHB PAN.
2) Po zainstalowaniu przez Wykonawcę ww. urządzenia, jego uruchomieniu
i przeprowadzeniu szkolenia, Zamawiający stwierdził, że Przedmiot umowy został
przez Wykonawcę zrealizowany w całości zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową
pomiędzy Stronami.
3) Urządzenie odebrano bez zastrzeżeń.
4) Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Za Wykonawcę Za Zamawiającego
PN 521/2021 system inteligentnego magazynowania
Załącznik nr 7 do SWZ
Szczegółowy opis techniczny
Nazwa sprzętu System inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą
próbek
Producent, model sprzętu,
typ, rok produkcji
Elementy sprzętu:
Producent i model
elementu
Parametry techniczne
Liczba
sztukZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:


ROZSTRZYGNIĘCIA:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi sportowo-rekreacyjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618528503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi sportowo-rekreacyjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a91ad05-9cfd-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 03

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN 520/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla Pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących, dzieci do lat 15 – tu oraz Seniorów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Poznania (min. 80- ocenie podlega max 110 obiektów)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa Wielkopolskiego (min. 200 -ocenie podlega max 350 obiektów)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na usłudze objętej przedmiotem zamówienia tj. na usłudze polegającej na zapewnieniu możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, na podstawie kart abonamentowych, o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda z usług. Uwaga:Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym mowa w pkt 2 lit d) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji gdy:a) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy wprowadzi karnety na dodatkowe usługi, obok oferowanych w dniu zawarcia umowy,b) w trakcie obowiązywania umowy, w związku z obowiązującym stanem epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostaną wprowadzone obostrzenia/zakazy mające bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:a) określenie rodzaju zmiany, b) określenie zakresu zmiany, c) określenie warunków wprowadzenia zmian.Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-25Zestawienie złożonych ofert: 06/05/2021Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
NAJEM SEKWENATORA NASTEPNEJ GENERACJI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ibch.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naukowo-badawcz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NAJEM SEKWENATORA NASTEPNEJ GENERACJI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-446fe6d2-9872-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.ichb.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin;2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN 519/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem sekwenatora następnej generacji (ang. next generation sequencing NGS), umożliwiającego sekwencjonowanie przez syntezę genomów, eksomów i transkryptomów w technologii tzw. krótkich odczytów sparowanych (ang. paired-end reads, PE), z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Wysokość miesięcznej raty wynajmu ( cena) – waga 60b) Termin dostawy - waga 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę sekwenatora następnej generacji o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE/INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA:- Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Formularza wymaganych parametrów technicznych, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:a. zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować, b. zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów w związku |z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.), uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację Przedmiotu zamówienia, co Wynajmujący musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siłą wyższą.3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:b) określenie rodzaju zmiany, c) określenie zakresu zmiany, d) określenie warunków wprowadzenia zmian.Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.4. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp. 5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemuW takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej miniPortalu, pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePuap.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 0

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Wysokość miesięcznej raty najmuTermin dostawy