Informujemy, że w piątek 8 października 2021r odbędzie się wizytacja PAN.

Harmonogram wizytacji PAN

9.00 – 9.30                 Rozmowa z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych

9.30 – 9.40                 Przedstawienie Zespołu pracownikom Instytutu przez Dyrektora

9.40 – 11.00               Wystąpienia kierowników grup badawczych charakteryzujące najważniejsze   osiągnięcia w ocenianym okresie

11.00 – 12.00            Spotkanie Zespołu z samodzielnymi pracownikami naukowymi

12.00 – 13.00            Spotkanie Zespołu z niesamodzielnymi pracownikami naukowymi

13.00 – 13.30            Przerwa na lunch

13.30 – 14.00            Spotkanie Zespołu z doktorantami

14.00 – 14.30            Spotkanie Zespołu z pracownikami technicznymi i administracji

14.30 – 15.00            Dyskusja Zespołu w swoim gronie

15.00 – 15.30            Rozmowa z Dyrektorem.

Skip to content