Kasa zapomogowo - pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2018 powstała w naszym Instytucie:    
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
która została odłączona od Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Oddziale i Placówkach Polskiej Akademii Nauk ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Osoby, które chciałyby dołączyć do PKZP bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonym statutem oraz kontakt z przedstawicielami naszej jednostki:
p. Grażyną Wawrzyniak tel. wew. 1123
lub z p. Renatą Schoenfeld tel. wew. 1206


Wszelkie dotychczasowe rozliczenia, wpłaty składek oraz raty pożyczek należy wpłacać w kasie Instytutu lub na konto:
BGK nr konta: 95 1130 1088 0001 3144 8520 0179 

Dokumenty:

 • Statut PKZP
 • Uchwała nr 1 w sprawie zmiany Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ICHB PAN
 • Deklaracja przystąpienia do PKZP
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Wniosek o częściowe przeksięgowanie wkładów
 • Wniosek o częściowe wycofanie wkładów
 • Wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia
 • Wniosek o zawieszenie pobierania wkładów
 • Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki
 • Wniosek o skreślenie z listy członków
 • Wniosek o zwiększenie składki członkowskiej
Skip to content