Komisje i zespoły doradcze

Zespoły doradcze Dyrektora ICHB PAN:
1) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Premiowania Osiągnięć Publikacyjnych
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
 • Dr hab. Paulina Jackowiak
 • Prof. dr hab. Michał Jasiński
 • Dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek
 • Dr hab. Anna Pasternak
  2) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Rozwoju Naukowego ICHB PAN
 • Prof. dr hab. Paweł Bednarek
 • Dr hab. Maciej Figiel
 • Prof. dr hab. Michał Jasiński
 • Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 • Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
 • Dr hab. Marta Olejniczak
 • Dr hab. Michał Sobkowski
  3) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Rozwoju Młodych Pracowników Naukowych ICHB PAN
 • Dr hab. Mariola Dutkiewicz
 • Dr hab. Agnieszka Fiszer
 • Dr hab. Paulina Jackowiak
 • Dr hab. Magdalena Łuczak
 • Dr hab. Anna Pasternak
 • Dr hab. Katarzyna Rolle
  4) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Przyznawania Środków na Dofinansowanie Kosztów Publikacji:
 • Dr hab. Marcin Chmielewski
 • Prof. dr hab. Zofia Gdaniec
 • Dr hab. Eliza Wyszko
  5) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Wprowadzenia Języka Angielskiego Jako Drugiego Języka Oficjalnego w ICHB PAN
 • Dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka
 • Paweł Goderski
 • Dr Jacek Kolanowski
 • Dr hab. Takashi Miki
 • Carolina Roxo
 • Dr Miłosz Ruszkowski
  6) Zespół nominujący najlepsze publikacje i rozprawy doktorskie do Nagrody Dyrektora ICHB PAN
 • prof. dr hab. Ryszard Kierzek (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
 • dr hab. Adam Kraszewski
 • prof. dr hab. Michał Jasiński
 • dr hab. Paulina Jackowiak
 • dr hab. Marta Olejniczak
 • dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek
 • dr hab. Anna Pasternak
 • dr hab. Michał Sobkowski
 • dr Elżbieta Lenartowicz
 • dr Kamil Szpotkowski
 • mgr Marta Wojnicka
  7) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Bioetyki i RODO w Badaniach Biomedycznych
 • prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 • dr Agnieszka Fiszer
 • dr Luiza Handschuh
 • dr Agata Tyczewska
  8) Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Zakupu Strategicznej Aparatury w ICHB PAN
 • dr hab. Agnieszka Kiliszek
 • dr Jacek Kolanowski
 • dr Monika Piwecka
 • dr Miłosz Ruszkowski
Komisje ICHB PAN:
Komisja Dyscyplinarna (kadencja 2019–2022)
 • prof. dr hab. Elżbieta Kierzek (przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Pasternak
 • prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

  Komisja Stypendialna
 • dr hab. Mariola Dutkiewicz (przewodnicząca) 
 • prof. dr hab. Zofia Gdaniec
 • dr hab. Eliza Wyszko
 • przedstawiciel doktorantów wskazany Samorząd Doktorantów.

  Komisja ds. Komercjalizacji:
 • dr hab. Maciej Figiel – (przewodniczący)
 • dr hab. Marta Olejniczak (zastępujący przewodniczącego)
 • dr Jacek Kolanowski
 • dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak
 • dr hab. Katarzyna Rolle
 • mgr Elżbieta Kopińska
 • mgr Artur Górski


  Komisje Rady Naukowej ICHB PAN kadencji 2019–2022:

  1) Komisja ds. wyłaniania kierowników zakładów w obszarze biochemii i biologii
 • dr hab. Michał Sobkowski (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Ewa Bartnik
 • prof. dr hab. Paweł Bednarek
 • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
 • prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 • prof. dr hab. Michał Jasiński
 • prof. dr hab. Elżbieta Kierzek
 • prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 • dr hab. Katarzyna Rolle
 • prof. dr hab. Maciej Stobiecki
 • prof. dr hab. Adam Szewczyk
 • dr hab. Eliza Wyszko

  2) Komisja ds. wyłaniania kierowników zakładów w obszarze chemii i bioinformatyki
 • dr hab. Michał Sobkowski (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak
 • prof. dr hab. Jerzy Boryski
 • prof. dr hab. Jacek Błażewicz
 • prof. dr hab. Janusz Bujnicki
 • prof. dr hab. Marcin Drąg
 • prof. dr hab. Ryszard Kierzek
 • prof. dr hab. Adam Kraszewski
 • dr hab. Jan Milecki
 • prof. dr hab. Barbara Nawrot
 • prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • prof. dr hab. Marta Szachniuk

  3) Komisja ds. postępowań doktorskich
 • dr hab. Michał Sobkowski (przewodniczący)
 • dr hab. Mariola Dutkiewicz
 • prof. dr hab. Michał Jasiński
 • prof. dr hab. Elżbieta Kierzek
 • dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak
 • dr hab. Magdalena Łuczak
 • prof. dr hab. Izabela Makałowska
 • dr hab. Marta Olejniczak
 • dr hab. Anna Pasternak

  4) Komisja ds. rozwoju kadry naukowej, stypendiów i nagród

 • prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
 • prof. dr hab. Zofia Gdaniec
 • dr hab. Maciej Figiel
 • prof. dr hab. Adam Kraszewski
 • dr hab. Marta Olejniczak
 • prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
 • dr Julia Misiorek

  5) Komisja ds. badań naukowych
 • prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak
 • prof. dr hab. Jan Barciszewski
 • prof. dr hab. Janusz Bujnicki
 • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
 • prof. dr hab. Magdalena Konarska
 • prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • prof. dr hab. Barbara Nawrot

  6) Komisja ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
 • prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
 • prof. dr hab. Marek Figlerowicz
 • prof. dr hab. Jan Węglarz
 • prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak
 • prof. dr hab. Jacek Błażewicz

  7) Rzecznik dyscyplinarny
 • prof. dr hab. Jerzy Boryski
Skip to content