Magazyn

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
Formularz - przekazanie środków trwałych  

Tabelka- przekazanie środków trwałych 

Magazyn odczynników, akcesoriów pomocniczych, sprzętu laboratoryjnego I1:

  • Tabela środków trwałych i niskocennych składników majątków
  • Spis materiałów magazynowych zawierający uśrednione ceny produktów  (06.12.2021)

Każda osoba, która będzie chciała złożyć zapotrzebowanie w EOD na materiały z magazynu I1 - będzie zobowiązana, na podstawie załączonego pliku, do wprowadzenia w zakładce SPECYFIKACJA w polu:
- przedmiot zamówienia -> nazwy indeksu z pliku Excel'a
- rodzaj lub typ -> indeksu z pliku Excel'a
- jednostka miary -> jednostki miary z pliku Excel'a
- cena jednostkowa netto  -> uśrednionej ceny z pliku Excel'a

SCREEN zakładki "Specyfikacja" z przykladowym wypełnieniem danymi w odpowiednich rubrykach
Skip to content