Nowa habilitacja w ICHB PAN

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 Dyrektor ICHB PAN powołał trzy nowe zakłady naukowe w Instytucie:

  • Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów – kierownik: dr Miłosz Ruszkowski
  • Zakład Wirusologii Molekularnej – kierownik: dr Paweł Zmora
  • Zakład Genomiki Roślin – kierownik: dr hab. Agnieszka Żmieńko

Ww. kierownicy zostali wyłonieni w drodze otwartych konkursów o zasięgu międzynarodowym i uzyskali poparcie Rady Naukowej ICHB PAN.

Nowym kierownikom życzymy wielu sukcesów w działalności naukowej!

Skip to content