Nowa habilitacja w ICHB PAN

Informujemy, że Rada Naukowa ICHB PAN w dniu 15 lipca br. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne panu dr. Maciejowi Łałowskiemu (Zakład Proteomiki Biomedycznej). Tytuł jego osiągnięcia habilitacyjnego: „Analiza interakcji białkowych oraz zaburzonych ścieżek sygnałowych w patologii neuronalnych ceroidolipofuscynoz”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!

Skip to content