Nowa habilitacja w ICHB PAN

Informujemy, że Rada Naukowa ICHB PAN w dniu 22 lipca br. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne panu dr. Miłoszowi Ruszkowskiemu (Kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej Eukariontów).
Tytuł jego osiągnięcia habilitacyjnego: „Struktura i funkcja wybranych enzymów z roślinnych szlaków metabolicznych aminokwasów białkowych”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!

Skip to content