Praca z GMO i GMM

Według nowelizacji ustawy z dn. 22.06.2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 2001 Nr 76 poz. 811), która weszła w życie na początku 2015 r. (o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 277) w każdej placówce badawczej musi zostać założony Zakład Inżynierii Genetycznej, w którym będą realizowane prace z GMM/GMO. Co ważne nie można pracować z GMM/GMO (nawet gdy dysponuje się pieniędzmi) bez zgody na prace z GMM/GMO.

Prace z GMM lub/i GMO mogą się odbywać jedynie na terenie zakładów inżynierii genetycznej IChB PAN (dotyczy to również przechowywania GMM i GMO). W naszym Instytucie utworzono 11 Zakładów Inżynierii Genetycznej:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14,
kierownik - dr Agata Tyczewska

 • Kategorii I GMM
  budynek główny (skrzydło A i E - pomieszczenia 003A, 09E, 9A, 1E, 4E, 101A, 103A, 105A, 112A) (doc)
 • Kategorii II GMM
  budynek główny (skrzydło C - pomieszczenia 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 15, 16) (doc)
 • Kategorii II GMO
  budynek główny i szklarnia (skrzydło E - 02E, 03E oraz szklarnia – 02 i 03) (doc)
 • Kategorii II GMO
  budynek główny i szklarnia (skrzydło C - pomieszczenia 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 15, 16 oraz szklarnia – 03 i 04)(doc)
 • Kategorii I GMM
  willa 12 (pomieszczenia 19.1, 26.2, 32.1) (doc)
 • Kategorii II GMM
  willa 12 (pomieszczenia 01.2, 02, 03, 04, 08, 28.1, 28.2) (doc)
 • Kategorii II GMO
  willa 12 (pomieszczenia 01.2, 02, 04, 05.1, 08, 11, 17.1, 17.2, 32.1) (doc)
 • Kategorii II GMM
  willa 10 (pomieszczenia 03, 04, 11) (doc)

Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Umultowska 89C, kierownik - dr Agata Tyczewska:
Kategorii II GMM – pomieszczenia A033, A034 (doc)
Kategorii II GMO - pomieszczenia A033, A034 (doc) 

Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, kierownik - prof. M. Figiel:
Kategorii I GMO - pomieszczenia PA/5, PA/7, PA/11 
S​chemat pokojów ZIG II GMM i ZIG II GMO budynku głównego - skrzydła C (pdf)

Każdorazowo badacz chcący pracować GMM lub z GMO musi osobiście oszacować stopień zagrożenia i zakwalifikować mikroorganizm/organizm do poszczególnej grupy GMM/GMO, z którym chce pracować (biorąc oczywiście pod uwagę klasyfikację Ministerstwa Środowiska). Wnioski wypełnia zainteresowany badacz (wzory wniosków dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska), informacje dotyczące poszczególnych ZIG znajdują się poniżej. Zanim wniosek zostanie wysłany do Ministerstwa Środowiska musi być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora ds. GMM i GMO/właściwą komisję. 

W przypadku planowania prac z GMM kat. I wystarczy, na odpowiednim formularzu, zawiadomić Ministerstwo Środowiska. Po 30 dniach od daty złożenia zawiadomienia można przystąpić do prac z GMM. W przypadku GMM kat. II oraz GMO kat. I i II konieczne jest uzyskanie zgody Ministerstwa Środowiska (maks. 45 dni od daty złożenia wniosku).

Już można się składać wnioski, link do strony z wzorami wniosków: http://gmo.ekoportal.pl/wzory.html

 • GMM i GMO definicje (pdf)
 • klasyfikacja GMM i GMO (pdf)
 • nowelizacja ustawy o GMO (pdf)
 • środki bezpieczeństwa przy pracy z GMM i GMO (pdf)
 • ustawa z dn 220601 o GMM i GMO (pdf)

Kontakt:
Inspektor ds. GMM i GMO w IChB PANdr Agata Tyczewskae-mail: agatat@ibch.poznan.pltel. wew. 128 lub 133

Skip to content