Pracownia Genomiki

prof. dr hab. Eliza Wyszko

dr Luiza Handschuh

Kierownik Pracowni


luizahan@ibch.poznan.pl
tel. 61 6653052

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
  • genomika,
  • sekwencjonowanie nowej generacji,
  • mikromacierze,
  • analiza ekspresji genów,
  • biologia obliczeniowa.

Oferta

Dysponując bogatym zapleczem aparaturowym i wieloletnim doświadczeniem oferujemy wsparcie w zakresie badań genomicznych, od mikromacierzy przez sekwencjonowanie nowej generacji (DNA i RNA-seq) po analizę wybranych genów/transkryptów z zastosowaniem ilościowego PCR.

Skip to content