Pracownia Inżynierii Białek

dr Anna Urbanowicz

dr hab. Anna Urbanowicz

Kierownik Pracowni


aniau@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1147, 1518

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • klonowanie, mutageneza, plazmidy ekspresyjne
 • produkcja białek w układzie bakteryjnym
 • izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne (ITC)
 • dynamiczne i statyczne rozpraszanie światła (DLS, SLS)
 • termoforeza w skali mikro (MST)
 • interferometria warstwowa (BLI)
 • chromatografia białek (FPLC)
 • krystalizacja białek i kwasów nukleinowych
 • pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
 • rozwiązywanie struktur makrocząsteczek
 • białka kleszczy Ixodes i krętków Borrelia
 • kompleksy roślinnych białek związanych z patogenezą PR-10
 • fitomelatonina
 • czynniki transkrypcyjne WRKY
 • pirofosfataza roślinna AtPPA1
 • składanie kapsydów wirusowych
 • roślinna dehydrogenaza glutaminianowa

Oferta

Realizując misję naukową, udostępniamy nasze wyposażenie i służymy ekspertyzą w zakresie przygotowania wektorów ekspresyjnych, produkcji rekombinowanych białek oraz ich oczyszczania jak również oceny jakości preparatów białkowych przeznaczonych do badań funkcjonalnych i strukturalnych.

Posiadamy doświadczenie i sprzęt umożliwiający fizykochemiczną charakterystykę oddziaływań pomiędzy białkami i innymi makrocząsteczkami. Stosowane przez nas metody pomiarowe pozwalają nie tylko na ocenę powinowactwa i pomiar stałych szybkości asocjacji i dysocjacji, ale także na określenie ilości miejsc wiązania liganda czy parametrów termodynamicznych wiązania jak entalpia czy entropia.

Prowadzimy wysokoprzepustowe testy wstępnych warunków krystalizacji biomolekuł oraz optymalizację procesu krystalizacji w celu uzyskania kryształów do eksperymentów dyfrakcyjnych. Rejestrujemy dane dyfrakcyjne kryształów białek i kwasów nukleinowych za pomocą dyfraktometru wyposażonego w wirującą anodę miedziową. 

Skip to content