Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych

dr Łukasz Przybył

dr Łukasz Przybył

Kierownik Pracowni


lprzybyl@ibch.poznan.pl
tel. ​61 829 18 58

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • in vivo,
 • mysz,
 • szczur,
 • organizmy modelowe,
 • hodowla,
 • fenotyp,
 • chirurgia,
 • odporność

Oferta

Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych zajmuje się kompleksowym przeprowadzaniem doświadczeń na zwierzętach w ramach projektów realizowanych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Oferujemy pomoc w takich aspektach pracy naukowej jak:

 • zaplanowanie wydatków we wnioskach grantowych
 • zaprojektowanie doświadczeń i odpowiednich grup eksperymentalnych zgodnie z zasadą 3R i ARRIVE
 • przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej lub Ministerstwa Środowiska
 • organizacja transportu zwierząt eksperymentalnych
 • pozyskania odpowiednich zgód do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
 • szkolenia z podstawowych technik pracy na zwierzętach
 • prowadzenie kolonii myszy transgenicznych lub typu dzikiego wraz z bazą danych
 • pozyskanie materiału embrionalnego na odpowiednich stadiach rozwoju
 • iniekcje domięśniowe, dootrzewnowe, podskórne i domózgowe
 • mikrochirurgia
 • perfuzje myszy, ważenie organów oraz pobór krwi i tkanek
 • prowadzenie dzienników doświadczeń
 • wykonywanie testów behawioralnych
 • digitalizacja danych, tworzenie wykresów i analiza statystyczna danych pozyskanych w trakcie przeprowadzania doświadczeń
 • dogłębna analiza immunofenotypu myszy za pomocą cytometrii przepływowej
Skip to content