Pracownia Spektrometrii Mas

dr Łukasz Marczak

dr Łukasz Marczak

Kierownik Pracowni


lukasmar@ibch.poznan.pl
tel. 61  6653051

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • spektrometria mas,
 • chromatografia cieczowa,
 • chromatografia gazowa,
 • elektroforeza,
 • proteomika,
 • metabolomika,
 • lipidopmika,
 • analiza jakościowa,
 • miażdżyca,
 • choroby nowotworowe,
 • krew,
 • osocze,
 • hiperhomocysteinemia,
 • nhomocysteinylacja białek,
 • egzosomy,
 • biomarke.

Oferta

 • Identyfikacja białek metodami MS.
 • Analiza de novo sekwencji peptydów oraz białek (MALDI, ISD-MALDI).
 • Analiza modyfikacji potranslacyjnych białek metodami MS.
 • Analiza ilościowa białek metodami elektroforetycznymi oraz MS.
 • Oznaczanie mas monoizotopowych związków niskocząsteczkowych metodami HR-MS.
 • Analiza strukturalna związków niskocząsteczkowych metodami tandemowej spektrometrii mas.
 • Analiza ilościowa związków niskocząsteczkowych metodami MS.
 • Analiza związków lotnych metodami GC-MSn.
Skip to content