Pracownia Testów Molekularnych

dr Magdalena Otrocka

dr Magdalena Otrocka

Kierownik Pracowni


motrocka@ibch.poznan.pl
tel. ---

Pracownicy techniczni:

mgr Bogna Rehlis
specjalista chemik

mgr Żukowski Krzysztof
specjalista chemik

dr Kosman Joanna
starszy specjalista chemik

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
  • Rozwój Testu Molekularnego,
  • Miniaturyzacja,
  • Skrining Wysokoprzepustowy,
  • Mikroskopia Wysokoprzepustowa,
  • Skrining Fenotypowy,
  • Test biochemiczny,
  • Analiza Obrazu,
  • Analiza Danych,
  • Biblioteki Związków Chemicznych

Oferta

Celem Laboratorium Testów Molekularnych jest wspieranie naukowców z różnych dziedzin w badaniach prowadzących do identyfikacji aktywnych biologicznie małocząsteczkowych związków chemicznych, które mogą być używane jako narzędzia w badaniach podstawowych bądź służyć jako punkty wyjściowe w procesie poszukiwania nowych leków lub do innych celów komercyjnych.  
Pracownia stanowi część Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (CWBP) zlokalizowanego w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii i oferuje know-how oraz praktyczną pomoc w dziedzinie rozwoju testów molekularnych o standardzie komercyjnym a także przeprowadzanie kampanii skriningowych. Realizujemy projekty zarówno na bazie testów biochemicznych jak i technologii komórkowych włączając skrining fenotypowy a także mikroskopię wysokoprzepustową i analizę obrazu.
Pracownia Testów Molekularnych współpracuje ściśle z Pracownią Skriningu Wysokoprzepustowego i razem tworzy jedno z centrów skriningowych EU-OPENSCREEN (https://www.eu-openscreen.eu), którego członkiem jest polskie konsorcjum POL-OPENSCREEN. Należy podkreślić, że CWBP jako jedyny ośrodek w Polsce i to zarówno wśród laboratoriów akademickich jak i komercyjnych, posiada odpowiednie doświadczenie i wyposażenie pozwalające na przeprowadzanie badań przesiewowych o przepustowości setek tysięcy związków w przeciągu dni. Jako partner EU-OPENSCREEN posiadamy dostęp do biblioteki chemicznej konsorcjum a także jesteśmy w trakcie rozszerzania kolekcji o dodatkowe związki komercyjne.
Naszą ambicją jest także popularyzacja przesiewowych badań wysokoprzepustowych jako narzędzia do badań z zakresu chemii biologicznej, wciąż jeszcze niedocenianego przez środowisko akademickie w Polsce.
Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich naukowców, zarówno prowadzących badania podstawowe jak i komercyjne, którzy poszukują aktywnych cząsteczek i chcieliby użyć swojego modelu badawczego do testowania unikatowej kolekcji związków chemicznych. Pomożemy zminiaturyzować model do formatu płytek 96, 384 lub 1536 - dołkowych, znaleźć optymalne warunki testu, odpowiednie kontrole a także zautomatyzować procedurę, tak aby była odpowiednia do realizacji badań wysokoprzepustowych. Następnie przeprowadzimy kampanię skriningową od skriningu pierwszorzędowego, poprzez testy potwierdzające i ortogonalne, aż do oszacowania wartości IC50 dla zidentyfikowanych hitów, a nawet wstępnych testów cytotoksyczności.

Skip to content