Projekt Welcome to Poland

Odbyła się pierwsza wycieczka w ramach programu NAWA Welcome to Poland. 14 pracowników i doktorantów Instytutu spoza Polski miało możliwość zapoznania się z początkami Państwa Polskiego w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci, Muzeum Archidiecezjalnym oraz w Bramie Poznania. Towarzyszył im anglojęzyczny przewodnik. Wkrótce odbędą się kolejne wycieczki, o możliwości uczestnictwa zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty instytutowej.

Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content